ActionListener Interface trong Java Swing

ActionListener Interface trong Java Swing

Lớp mà xử lý ActionEvent nên triển khai Interface này. Đối tượng của lớp đó phải được đăng ký với một thành phần. Đối tượng có thể được đăng ký bởi sử dụng phương thức addActionListener(). Khi action event xảy ra, phương thức actionPerformed() của đối tượng đó được triệu hồi.

Cú pháp khai báo cho java.awt.event.ActionListener interface là:

public interface ActionListener
  extends EventListener

Interface này kế thừa các phương thức từ lớp java.awt.EventListener.

Phương thức của ActionListener trong Java Swing:

 • void actionPerformed(ActionEvent e): Được triệu hồi khi một action xuất hiện.

Quảng cáo

Ví dụ ActionListener

package com.vietjack.gui;

import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import javax.swing.*;

public class SwingListenerDemo {
  private JFrame mainFrame;
  private JLabel headerLabel;
  private JLabel statusLabel;
  private JPanel controlPanel;

  public SwingListenerDemo(){
   prepareGUI();
  }

  public static void main(String[] args){
   SwingListenerDemo swingListenerDemo = new SwingListenerDemo(); 
   swingListenerDemo.showActionListenerDemo();
  }

  private void prepareGUI(){
   mainFrame = new JFrame("Vi du Java Swing");
   mainFrame.setSize(400,400);
   mainFrame.setLayout(new GridLayout(3, 1));

   headerLabel = new JLabel("",JLabel.CENTER );
   statusLabel = new JLabel("",JLabel.CENTER);    

   statusLabel.setSize(350,100);
   mainFrame.addWindowListener(new WindowAdapter() {
     public void windowClosing(WindowEvent windowEvent){
	    System.exit(0);
     }    
   });  
   controlPanel = new JPanel();
   controlPanel.setLayout(new FlowLayout());

   mainFrame.add(headerLabel);
   mainFrame.add(controlPanel);
   mainFrame.add(statusLabel);
   mainFrame.setVisible(true); 
  }

  private void showActionListenerDemo(){
   headerLabel.setText("Listener in action: ActionListener");   

   JPanel panel = new JPanel();   
   panel.setBackground(Color.magenta);      
		
   JButton okButton = new JButton("OK");

   okButton.addActionListener(new CustomActionListener());    
   panel.add(okButton);
   controlPanel.add(panel);
   mainFrame.setVisible(true); 
  }
  
  class CustomActionListener implements ActionListener{
   public void actionPerformed(ActionEvent e) {
     statusLabel.setText("Ok Button Clicked.");
   }
  }	
}

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Các bạn có thể mua thêm khóa học JAVA CORE ONLINE VÀ ỨNG DỤNG cực hay, giúp các bạn vượt qua các dự án trên trường và đi thực tập Java. Khóa học có giá chỉ 300K, nhằm ưu đãi, tạo điều kiện cho sinh viên cho thể mua khóa học.

Nội dung khóa học gồm 16 chuơng và 100 video cực hay, học trực tiếp tại https://www.udemy.com/tu-tin-di-lam-voi-kien-thuc-ve-java-core-toan-tap/
Bạn nào có nhu cầu mua, inbox trực tiếp a Tuyền, cựu sinh viên Bách Khoa K53, fb: https://www.facebook.com/tuyen.vietjack

Follow facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile…. mới nhất của chúng tôi.

event_listener_trong_java_swing.jsp