Lãi suất phần trăm hàng năm (Annual Percentage Rate – APR) là gì? Những đặc điểm cần lưu ý

Lãi suất Tỷ Lệ hàng năm ( tiếng Anh : Annual percentage rate, viết tắt : APR ) là tỉ lệ Phần Trăm bộc lộ ngân sách vay vốn thực sự phải trả hàng năm .aprHình minh họa. Nguồn : Carfinancemadesimple. com

Lãi suất phần trăm hàng năm

Khái niệm

Lãi suất phần trăm hàng năm trong tiếng Anh gọi là annual percentage rate, viết tắt là APR.

Lãi suất phần trăm hàng năm là tỉ lệ lãi phải trả cho khoản vay hay mức sinh lời từ đầu tư hàng năm. Lãi suất phần trăm hàng năm thể hiện chi phí vay vốn thực sự phải trả hàng năm. Nó bao gồm tất cả các loại phí liên quan đến giao dịch nhưng không tính gộp.

Vì thường thì những khoản vay hay hợp đồng tín dụng thanh toán rất phong phú trong cấu trúc lãi suất vay, phí thanh toán giao dịch, tiền phạt trả trễ, và nhiều tác nhân khác. Một công thức tính chung như lãi suất vay Tỷ Lệ hàng năm cung ứng cho người vay một số lượng đơn cử để tưởng tượng và so sánh lãi suất vay giữa những bên cho vay .

Công thức và cách tính

Annotation 2019-11-12 164830

Lãi suất : tổng lãi trả

Vốn gốc : số tiền vay

n : tổng số ngày

Lãi suất phần trăm hàng năm được diễn tả dưới dạng phần trăm. Nó cho biết tỉ lệ so với vốn gốc mà bạn phải trả trong một kì. Nó bao gồm tất cả các loại phí như phí tháng, phí ban đầu,…

Các đặc điểm của lãi suất phần trăm hàng năm

Các khoản vay thường sử dụng một lãi suất phần trăm hàng năm cố định hoặc thả nổi. Một lãi suất phần trăm hàng năm cố định là một tỉ lệ lãi suất được đảm bảo không thay đổi trong suốt thời gian vay. Một lãi suất phần trăm thả nổi có tỉ lệ lãi suất có thể thay đổi bất kì lúc nào.

Có nhiều loại dạng lãi suất phần trăm hàng năm khác nhau và rất dễ nhầm lẫn giữa chúng. Cũng có nhiều định nghĩa khác nhau trong luật pháp. Ví dụ, lãi suất phần trăm hiệu quả hàng năm có thể được tính bằng rất nhiều cách, như cộng phí quản lý vào trước khi tính lãi gộp, hay tính lãi gộp hàng năm không kể phí, hoặc khấu hao dần phí quản lý như là một khoản vay ngắn hạn.

Tại Mỹ, lãi suất vay Phần Trăm hàng năm được tính bằng cách lấy lãi suất vay mỗi kì nhân với số kì được tính trong một năm và điều này được pháp luật trong Đạo luật cho vay năm 1968. Tuy nhiên, một lỗ hỏng trong luật đạo này đã bị những công ty sản xuất xe hơi lớn sử dụng để biểu lộ một lãi suất vay Phần Trăm hàng năm thấp hơn trong thực tiễn cho người mua. Và ” lãi suất vay 0 % ” đã trở thành một câu nói gây hiểu nhầm từ lúc đó .Định nghĩa về lãi suất vay Phần Trăm hàng năm ở những nước khác cũng rất khác nhau. Các nước thuộc liên minh EU thì chú trọng vào quyền lợi và nghĩa vụ của người mua và sự minh bạch kinh tế tài chính. Nên tại đây, một công thức tính lãi suất vay Phần Trăm hàng năm đồng nhất được sử dụng. Mặc dù vậy, ở những nước khác nhau trong EU, thì họ cũng có những trường hợp khác nhau để sử dụng công thức tính này ngoài những trường hợp được EU pháp luật .

(Theo Investopedia)