Đáp án bài kiểm tra trước khi giao dịch Future Binance lần đầu – https://final-blade.com

Khi bạn muốn mở tài khoản giao dịch Binance Futures, bạn phải trả lời bài kiểm tra gồm 14 câu hỏi.
Tuy nhiên, bạn có thể gặp khó khăn khi trả lời những câu hỏi này. Bài viết này tập hợp 14 câu hỏi và câu trả lời bạn cần làm trong bài kiểm tra này.
Tuy nhiên, bạn cũng cần hiểu rõ các quy tắc của Binance Futures để không bị mất tiền khi giao dịch.

1. Mức lỗ tối đa hoàn toàn có thể xảy ra khi tham gia thanh toán giao dịch hợp đồng tương lai là bao nhiêu ?

2. Khi số dư tương lai được thanh lý, nó dựa trên giá nào ?
3. Bạn có biết rằng sau khi buộc phải thanh lý trong tương lai, ngoài việc mất vị thế, Phí xóa bảo hiểm ( = Giá trị danh nghĩa của vị thế * Tỷ lệ phí thanh lý ) sẽ xảy ra, điều này hoàn toàn có thể làm giảm số dư ví tương lai của bạn xuống 0 ?

 • Có, tôi biết về sự tồn tại và cách tính Phí rõ ràng bảo hiểm và những rủi ro có thể khiến số dư trở về 0.
 • Thanh lý
 • Quỹ bảo hiểm

4. Có một số lượng đơn đặt hàng tối đa cho mỗi tương lai. Tôi nên thực thi hành vi nào ?

 • Khi đạt đến giới hạn số lượng tối đa, đơn hàng sẽ không thành công và sẽ báo lỗi. Lúc này, mình nên chia đơn hàng thành nhiều số lượng nhỏ hơn.
 • Quy tắc giao dịch

5. Điều nào sau đây được vận dụng khi sử dụng lệnh thị trường dừng ?

 • Sau khi giá cắt lỗ và lãi cắt lỗ được kích hoạt, giao dịch sẽ được thực hiện ngay lập tức theo giá thị trường và giá giao dịch có thể không bằng giá kích hoạt.
 • Lệnh dừng (Stop-order)

6. Điều nào sau đây là đúng để sử dụng Lệnh dừng-Giới hạn ?

 • Sau khi giá cắt lỗ và lãi cắt lỗ được kích hoạt, lệnh sẽ được đặt ở mức giá giới hạn ngay lập tức, nhưng lệnh giới hạn có thể không nhất thiết được thực hiện vì giá đã di chuyển.
 • Lệnh giới hạn dừng

7. Tôi nên tránh những hành vi nào khi tham gia vào những giao dịch tương lai ?

 • Đánh bạc mạnh, nghiện giao dịch, thua lỗ liên tục và đổ lỗi cho người khác.
 • Chức năng thời gian tạm dừng và cách sử dụng nó?

8. Để tiếp tục giao dịch trên hợp đồng tương lai, tôi có:

 • hiểu các quy tắc và rủi ro khi tham gia vào các giao dịch tương lai và tôi đồng ý rằng mọi tổn thất phát sinh trong giao dịch đều do tôi chịu trách nhiệm bất kể nền tảng nào.
 • Thỏa thuận dịch vụ tương lai của Binance

9. Do sự chậm trễ của mạng, lỗi mạng lưới mạng lưới hệ thống và những yếu tố trọn vẹn hoàn toàn có thể xảy ra khác trọn vẹn hoàn toàn có thể dẫn đến việc tạm ngưng hoặc rơi lệch việc thực thi dịch vụ Binance Futures, Binance sẽ sử dụng những nỗ lực hòa giải và hài hòa và hợp lý về mặt thương mại để bảo vệ nhưng không hứa rằng mạng lưới mạng lưới hệ thống dịch vụ Binance Futures chạy hiệu quả. Binance sẽ không chịu nghĩa vụ và trách nhiệm và nghĩa vụ và trách nhiệm về hiệu suất cao tiến hành sau cuối do những yếu tố trên .

 • Đồng ý

10. Lãi và lỗ ( PnL ) trong hợp đồng tương lai được tính bằng :
11. Khi gặp thất bại trong thanh toán giao dịch liên tục, bạn phải :

 • Kiểm tra mạng và giữ lại thông tin cho dịch vụ khách hàng.
 • Cách sử dụng hỗ trợ Binance

12. Phí tương lai gồm có :

 • Ngoài hoa hồng đặt hàng, các vị trí còn tạo ra chi phí vốn và chi phí thanh lý.
 • Biểu phí của hợp đồng tương lai Binance

13. Trong thanh toán giao dịch hợp đồng tương lai được ký quỹ bằng tiền xu, loại tiền tệ nào hoàn toàn có thể được sử dụng làm tiền ký quỹ :

 • Tiền tệ của tương lai này.
 • Đòn bẩy và ký quỹ trong Hợp đồng tương lai ký quỹ bằng coin

14. Trong trường hợp gián đoạn dịch vụ trên Binance Futures, bạn hoàn toàn có thể sử dụng công dụng “ đóng toàn bộ những vị thế ” để hủy tổng thể những lệnh và đóng tổng thể những vị thế đang mở. Tuy nhiên, do những yếu tố không hề đoán trước, tác dụng triển khai ở đầu cuối của tính năng này hoàn toàn có thể xô lệch so với mong đợi của bạn và Binance sẽ không chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về tác dụng sau cuối .

 • Đồng ý

Trên đây là đáp án và đáp án chính xác cho 14 câu đố của Futures Binance. Hi vọng với bài viết này bạn sẽ khắc phục được yêu cầu này nhanh chóng hơn.
Một lần nữa chúng tôi nhắc bạn rằng giao dịch Binance Futures có rất nhiều lợi thế nhưng cũng tiềm ẩn khá nhiều rủi ro. Bạn cần lưu ý điều này trước khi giao dịch.

Investing.vn