Cách đặt thông báo biến động giá trên Binance | Binance Support

Bạn hoàn toàn có thể truy vấn trực tiếp vào trang thanh toán giao dịch của cặp thanh toán giao dịch bằng cách nhấn vào thông báo .Bạn hoàn toàn có thể truy vấn trực tiếp vào trang thanh toán giao dịch của cặp thanh toán giao dịch bằng cách nhấn vào thông báo .Hãy bảo vệ rằng bạn đã bật thông báo cho Ứng dụng Binance trên thiết lập điện thoại thông minh của mình .

Hãy đảm bảo rằng bạn đã bật thông báo cho Ứng dụng Binance trên cài đặt điện thoại của mình.

5. Bạn sẽ nhận được thông báo khi những điều kiện kèm theo được phân phối. Để thêm thông báo, hãy nhấn vào [ Thêm thông báo ] .5. Bạn sẽ nhận được thông báo khi những điều kiện kèm theo được phân phối. Để thêm thông báo, hãy nhấn vào [ Thêm thông báo ] .4. Nhập giá bạn muốn nhận thông báo và chọn tần suất thông báo. Nhấn vào [ Tạo thông báo ] .4. Nhập giá bạn muốn nhận thông báo và chọn tần suất thông báo. Nhấn vào [ Tạo thông báo ] .3. Nhấn vào hình tượng [ Thông báo ] ở góc dưới cùng bên trái của màn hình hiển thị và chọn loại thông báo .3. Nhấn vào hình tượng [ Thông báo ] ở góc dưới cùng bên trái của màn hình hiển thị và chọn loại thông báo .2. Tìm kiếm cặp thanh toán giao dịch mong ước từ thanh tìm kiếm. Trong ví dụ này, chúng tôi sẽ sử dụng cặp thanh toán giao dịch BNB / USDT .2. Tìm kiếm cặp thanh toán giao dịch mong ước từ thanh tìm kiếm. Trong ví dụ này, chúng tôi sẽ sử dụng cặp thanh toán giao dịch BNB / USDT .Xin chú ý quan tâm rằng công dụng thông báo dịch chuyển giá chỉ có trên Binance Pro. Để chuyển sang Binance Pro, hãy nhấn vào [ Hồ sơ ] và nhấn vào nút bên cạnh [ Binance Pro ] .Xin chú ý quan tâm rằng công dụng thông báo dịch chuyển giá chỉ có trên Binance Pro. Để chuyển sang Binance Pro, hãy nhấn vào [ Hồ sơ ] và nhấn vào nút bên cạnh [ Binance Pro ] .Làm thế nào để đặt thông báo dịch chuyển giá trên Ứng dụng Binance ?

Thông báo biến động giá giúp bạn cập nhật tình hình thị trường bằng cách báo cho bạn khi một mức giá hoặc điều kiện cụ thể được đáp ứng. Bạn cũng có thể đặt thông báo biến động giá cho nhiều mức thay đổi về giá. Hãy cùng xem cách đặt thông báo biến động giá trên Ứng dụng Binance.

Thông báo dịch chuyển giá giúp bạn update tình hình thị trường bằng cách báo cho bạn khi một mức giá hoặc điều kiện kèm theo đơn cử được phân phối. Bạn cũng hoàn toàn có thể đặt thông báo dịch chuyển giá cho nhiều mức đổi khác về giá. Hãy cùng xem cách đặt thông báo dịch chuyển giá trên Ứng dụng Binance .

Thông báo dịch chuyển giá là gì ?

Thông báo dịch chuyển giá giúp bạn update tình hình thị trường bằng cách báo cho bạn khi một mức giá hoặc điều kiện kèm theo đơn cử được phân phối. Bạn cũng hoàn toàn có thể đặt thông báo dịch chuyển giá cho nhiều mức biến hóa về giá. Hãy cùng xem cách đặt thông báo dịch chuyển giá trên Ứng dụng Binance Desktop .

Làm thế nào để đặt thông báo dịch chuyển giá trên Ứng dụng Binance Desktop ?

1. Đăng nhập vào Ứng dụng Binance Desktop của bạn và nhấp vào biểu tượng [Thông báo] ở góc trên cùng bên phải.

2. Nhấp vào [Tạo thông báo].

3. Chọn thị trường, cặp giao dịch, điều kiện, thời gian thông báo và âm thanh thông báo. Bạn cũng có thể thêm ghi chú cho mỗi thông báo. Nhấp vào [Lưu] để tạo ghi chú.

4. Đã thiết lập xong chính sách thông báo của bạn. Bạn sẽ nhận được thông báo khi những điều kiện kèm theo được cung ứng .

Hãy đảm bảo rằng bạn đã bật thông báo cho Ứng dụng Binance Desktop trong ngăn tùy chọn hệ thống của máy tính.

Bạn hoàn toàn có thể truy vấn trực tiếp vào trang thanh toán giao dịch bằng cách nhấn vào thông báo .