BRML định nghĩa: Biorobotics và phòng thí nghiệm Biomechanics – Biorobotics and Biomechanics Lab – Chick Golden

BRML: Biorobotics và phòng thí nghiệm Biomechanics

BRML có nghĩa là gì ? BRML là viết tắt của Biorobotics và phòng thí nghiệm Biomechanics. Nếu bạn đang truy vấn phiên bản không phải tiếng Anh của chúng tôi và muốn xem phiên bản tiếng Anh của Biorobotics và phòng thí nghiệm Biomechanics, vui mừng cuộn xuống dưới cùng và bạn sẽ thấy ý nghĩa của Biorobotics và phòng thí nghiệm Biomechanics trong ngôn từ tiếng Anh. Hãy nhớ rằng chữ viết tắt của BRML được sử dụng thoáng rộng trong những ngành công nghiệp như ngân hàng nhà nước nhà nước, máy tính, giáo dục, kinh tế tài chính kinh tế tài chính, cơ quan và sức khỏe thể chất sức khỏe thể chất. Ngoài BRML, Biorobotics và phòng thí nghiệm Biomechanics trọn vẹn hoàn toàn có thể ngắn cho những từ viết tắt khác .

BRML = Biorobotics và phòng thí nghiệm Biomechanics

Tìm kiếm định nghĩa chung của BRML? BRML có nghĩa là Biorobotics và phòng thí nghiệm Biomechanics. Chúng tôi tự hào để liệt kê các từ viết tắt của BRML trong cơ sở dữ liệu lớn nhất của chữ viết tắt và tắt từ. Hình ảnh sau đây Hiển thị một trong các định nghĩa của BRML bằng tiếng Anh: Biorobotics và phòng thí nghiệm Biomechanics. Bạn có thể tải về các tập tin hình ảnh để in hoặc gửi cho bạn bè của bạn qua email, Facebook, Twitter, hoặc TikTok.
Tìm kiếm định nghĩa chung của BRML ? BRML có nghĩa là Biorobotics và phòng thí nghiệm Biomechanics. Chúng tôi tự hào để liệt kê những từ viết tắt của BRML trong cơ sở tài liệu lớn nhất của chữ viết tắt và tắt từ. Hình ảnh sau đây Hiển thị một trong những định nghĩa của BRML bằng tiếng Anh : Biorobotics và phòng thí nghiệm Biomechanics. Bạn hoàn toàn có thể tải về những tập tin hình ảnh để in hoặc gửi cho bạn hữu của bạn qua email, Facebook, Twitter, hoặc TikTok .

BRML: Biorobotics và phòng thí nghiệm Biomechanics

Ý nghĩa của BRML bằng tiếng Anh

Như đã đề cập ở trên, BRML được sử dụng như một từ viết tắt trong tin nhắn văn bản để đại diện cho Biorobotics và phòng thí nghiệm Biomechanics. Trang này là tất cả về từ viết tắt của BRML và ý nghĩa của nó là Biorobotics và phòng thí nghiệm Biomechanics. Xin lưu ý rằng Biorobotics và phòng thí nghiệm Biomechanics không phải là ý nghĩa duy chỉ của BRML. Có thể có nhiều hơn một định nghĩa của BRML, vì vậy hãy kiểm tra nó trên từ điển của chúng tôi cho tất cả các ý nghĩa của BRML từng cái một.

Định nghĩa bằng tiếng Anh: Biorobotics and Biomechanics Lab

Ý nghĩa khác của BRML

Bên cạnh Biorobotics và phòng thí nghiệm Biomechanics, BRML có ý nghĩa khác. Chúng được liệt kê ở bên trái bên dưới. Xin vui lòng di chuyển xuống và nhấp chuột để xem mỗi người trong số họ. Đối với tất cả ý nghĩa của BRML, vui lòng nhấp vào “thêm “. Nếu bạn đang truy cập phiên bản tiếng Anh của chúng tôi, và muốn xem định nghĩa của Biorobotics và phòng thí nghiệm Biomechanics bằng các ngôn ngữ khác, vui lòng nhấp vào trình đơn ngôn ngữ ở phía dưới bên phải. Bạn sẽ thấy ý nghĩa của Biorobotics và phòng thí nghiệm Biomechanics bằng nhiều ngôn ngữ khác như tiếng ả Rập, Đan Mạch, Hà Lan, Hindi, Nhật bản, Hàn Quốc, Hy Lạp, ý, Việt Nam, v.v.

Bên cạnh Biorobotics và phòng thí nghiệm Biomechanics, BRML có ý nghĩa khác. Chúng được liệt kê ở bên trái bên dưới. Xin vui vẻ chuyển dời xuống và nhấp chuột để xem mỗi người trong số họ. Đối với tổng thể ý nghĩa của BRML, vui mừng nhấp vào “ thêm “. Nếu bạn đang truy vấn phiên bản tiếng Anh của chúng tôi, và muốn xem định nghĩa của Biorobotics và phòng thí nghiệm Biomechanics bằng những ngôn từ khác, vui mừng nhấp vào trình đơn ngôn từ ở phía dưới bên phải. Bạn sẽ thấy ý nghĩa của Biorobotics và phòng thí nghiệm Biomechanics bằng nhiều ngôn từ khác như tiếng ả Rập, Đan Mạch, Hà Lan, Hindi, Nhật bản, Nước Hàn, Hy Lạp, ý, Nước Ta, v.v.

BRML định nghĩa:
  • Kinh doanh quy tắc ngôn ngữ đánh dấu
  • Biorobotics và phòng thí nghiệm Biomechanics

… Thêm
Như đã đề cập ở trên, BRML được sử dụng như một từ viết tắt trong tin nhắn văn bản để đại diện thay mặt cho Biorobotics và phòng thí nghiệm Biomechanics. Trang này là tổng thể về từ viết tắt của BRML và ý nghĩa của nó là Biorobotics và phòng thí nghiệm Biomechanics. Xin quan tâm rằng Biorobotics và phòng thí nghiệm Biomechanics không phải là ý nghĩa duy chỉ của BRML. Có thể có nhiều hơn một định nghĩa của BRML, vì thế hãy kiểm tra nó trên từ điển của chúng tôi cho toàn bộ những ý nghĩa của BRML từng cái một .