Cách bật VT (Công nghệ ảo hóa) trên bo mạch chủ GIGABYTE-Hướng dẫn bật VT-LDPlayer

 •  

   

  1. Cách bật VT trên bo mạch chủ Gigabyte

  BƯỚC 1: Khởi động lại máy tính Khi màn hình bật, tiếp tục nhấn nút được nhắc bởi LOGO khởi động. Nếu không có nút nhắc, hãy cố gắng tiếp tục nhấn nút “Del” để vào trang BIOS.

  Lưu ý: Nếu không, bạn cũng có thể thử ESC, F2, F8, F9, F10, F11, F12, laptop cần thêm nút FN.

   

  Cách bật VT (Công nghệ ảo hóa) trên bo mạch chủ GIGABYTE

   

  BƯỚC 2: Vào trang BIOS, tìm “BIOS Features” – “Inter Virtual Technology”, đổi “Disabled” thành “Enabled”, sau đó nhấn F10 để lưu và thoát.

   

  Cách bật VT (Công nghệ ảo hóa) trên bo mạch chủ GIGABYTE

   

  Cách bật VT (Công nghệ ảo hóa) trên bo mạch chủ GIGABYTE

   

   

  2. Cách bật VT trên máy tính Gigabyte
  BƯỚC 1: Khởi động lại máy tính Khi màn hình bật, tiếp tục nhấn nút được nhắc bởi LOGO khởi động. Nếu không có nút nhắc, hãy cố gắng tiếp tục nhấn nút “Del” để vào trang BIOS.

  Lưu ý: Nếu không, bạn cũng có thể thử ESC, F2, F8, F9, F10, F11, F12, laptop cần thêm nút FN.

   

  BƯỚC 2: Vào trang BIOS, tìm MIT- “Advanced Frequency Settings” – “Advanced CPU Core Settings” – “SVM mode”, thay đổi “Disabled” thành “Enabled”, sau đó nhấn F10 để lưu và thoát.

   

  Cách bật VT (Công nghệ ảo hóa) trên bo mạch chủ GIGABYTE

   

  Cách bật VT (Công nghệ ảo hóa) trên bo mạch chủ GIGABYTE

   

  Cách bật VT (Công nghệ ảo hóa) trên bo mạch chủ GIGABYTE

   

  BƯỚC 3: Nếu có nhiều tùy chọn được đánh dấu Tự động trong trang “Cài đặt nâng cao ép xung CPU” như trong hình, hãy tìm “chipset” – “Inter Virtual Technology (VT-x)” và thay đổi “Disabled” thành”Enabled”, sau đó nhấn F10 để lưu và thoát.

   

  Cách bật VT (Công nghệ ảo hóa) trên bo mạch chủ GIGABYTE

   

  Cách bật VT (Công nghệ ảo hóa) trên bo mạch chủ GIGABYTE

   

   

  3.Cách bật VT trên thêm bo mạch chủ 

  Sau đây là hướng dẫn cách bật VT cho các bo mạch chủ máy tính thông thường, hãy tìm cách bật VT trong bài giảng tương ứng dưới đây theo nhãn hiệu của máy tính hoặc bo mạch chủ của bạn

  Bài dẫn cách bật VT (Virtualization Technology)

   

  1.Cách bật VT (Công nghệ ảo hóa) của Máy tính và laptop Lenovo

  2.Cách bật VT (Công nghệ ảo hóa) của Máy tính và laptop ASUS

  3.Cách bật VT (Công nghệ ảo hóa) của Máy tính và laptop Dell

  4.Cách bật VT (Công nghệ ảo hóa) của Máy tính và laptop HP