Cách cài đặt Java trên CentOS 7

Cài đặt OpenJDK 11 JDK

Tại thời điểm này OpenJDK 11 là phiên bản được khuyến nghị cài đặt.

Bạn cài đặt nó như sau :

sudo yum install java-11-openjdk-devel
java -version

Cài đặt OpenJDK 11 JRE

Có thể cài đặt OpenJDK 11 JRE bằng lệnh sau :

sudo yum install java-11-openjdk

Cài đặt OpenJDK 8 JDK

Nếu ứng dụng của bạn yêu cầu cài đăt OpenJDK 7 JRE, bạn có thể cài đặt như sau :

sudo yum install java-1.8.0-openjdk

Đặt phiên bản cho Java

Để kiểm tra Java mặc định như sau :

java -version
sudo alternatives --config java

Gỡ cài đặt Java

Gỡ cài đặt Java khá đơn giản bạn chỉ cần sử dụng trình quản lý gói Yum.

Ví dụ : mình sẽ gỡ cài đặt gói  java-1.8.0-openjdk-devel :

sudo yum remove java-1.8.0-openjdk-devel

Kết luận

Mình đã hướng dẫn Cách cài đặt Java trên CentOS 7.

Nếu bạn có thắc mắc hãy để lại bình luận bên dưới, chúng tôi sẽ giải đáp sớm nhất khi có thể.

Java là một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất trên thế giới, được sử dụng để xây dựng các loại ứng dụng và hệ thống khác nhau. Java được phân phối trong ba phiên bản khác nhau : SE , EE , ME. Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách cài đặt và triển khai khác nhau của Java trên CentOS 7.Tại thời điểm này OpenJDK 11 là phiên bản được khuyến nghị cài đặt. Bạn cài đặt nó như sau : Để xác minh cài đặt mình sẽ in ra phiên bản của Java :Có thể cài đặt OpenJDK 11 JRE bằng lệnh sau :Nếu ứng dụng của bạn yêu cầu cài đăt OpenJDK 7 JRE, bạn có thể cài đặt như sau :Để kiểm tra Java mặc định như sau : Nếu bạn đã cài đặt nhiều phiên bản Java trên máy. Bạn có thể thay đổi phiên bản mặc định bằng cách sau : Tiếp theo chọn phiên bản mà bạn cần đổi và nhấn enter.Gỡ cài đặt Java khá đơn giản bạn chỉ cần sử dụng trình quản lý gói Yum. Ví dụ : mình sẽ gỡ cài đặt gói java-1.8.0-openjdk-devel :Mình đã hướng dẫn Cách cài đặt Java trên CentOS 7. Nếu bạn có thắc mắc hãy để lại bình luận bên dưới, chúng tôi sẽ giải đáp sớm nhất khi có thể.