Cách khai báo biến cục bộ và biến toàn cục trong C – Blog Chia Sẻ AZ

Chào mừng bạn tới với website Blogchiaseaz, Hôm nay blogchiaseaz.com sẽ giới thiệu tới bạn về bài viết Cách khai báo biến cục bộ và biến toàn cục trong C, Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu rõ hơn về bài viết Cách khai báo biến cục bộ và biến toàn cục trong C bên dưới

Đây là những kĩ năng cơ bản nhất lúc học lập trình, hãy nhớ kĩ những đặc thù của nó nhé

Biến là gì ?

Trong bài này tất cả chúng ta sẽ học cách khai báo biến cục bộ và biến toàn cục, khoanh vùng phạm vi hoạt động tiêu khiển của những biến như thế nào ? Cũng như làm một số ít bài tập tương quan tới việc khai báo biến .Đây là những kĩ năng cơ bản nhất lúc học lập trình, hãy nhớ kĩ những đặc thù của nó nhé

Trị giá của biến hoàn toàn sở hữu thể biến hóa bất kỳ lúc nào trong suốt thứ tự mà chương trình chạy. Biến được tiêu dùng để tích tụ tài liệu mà cần được biến hóa trong thứ tự chương trình thực thi .

Cú pháp khai báo biến: ;ên>ấu>ểu>

Bạn đang đọc: Cách khai báo biến cục bộ và biến toàn cục trong C

VD :

int a;

float b;

Chúng ta hoàn toàn sở hữu thể gán trị giá khởi đầu cho biến lúc khai báo. VD :

int a = 100; // khai báo biến tên a sở hữu trị giá là kiểu số nguyên 100

float b = 0.1; // khai báo biến tên b sở hữu trị giá là kiểu số thực 0.1

char c="A"; // khai báo kí tự tên là C sở hữu trị giá là kí tự A

string s = "Hello anh em";// khai báo chuỗi kí tự tên là s sở hữu trị giá là Hello anh em

Với 3 loại biến cơ bản :

 • Biến cục bộ
 • Biến toàn cục
 • Những biến đặc trưng static, volatite, register …

Khai báo biến cục bộ và đặc thù của chúng

Biến cục bộ, là những biến được khai báo trong một hàm. Biến đó sẽ chỉ hoàn toàn sở hữu thể sống sót và sử dụng bên trong hàm. Biến cục bộ sẽ được cấp phép lúc hàm đó được gọi và sẽ được phóng thích lúc hàm kết thúc thực thi .

Những biến cục bộ trong những hàm sở hữu tên giống nhau nhưng khai báo trong những hàm khác nhau vẫn sở hữu thể sử dụng thông thường.
Ví dụ như thế này cho dễ hiểu. Với 2 người tên là Hương nhưng 1 Hương ở nhà A và 1 ở nhà B, thì đó là 2 người hoàn toàn khác nhau. Nhưng nếu sở hữu 2 Hương trong cùng 1 nhà A thì sẽ dẫn tới lỗi.

#include 
 
void nha_a(void)
{
  int a; // biến cục bộ sẽ bị phóng thích lúc hàm kết thúc
  a = 100;
  printf("a cua nha_a = %d n", a);
} 

void nha_b(void)
{
  int a; // biến cục bộ sẽ bị phóng thích lúc hàm kết thúc
  a = 200;
  printf("a cua nha_b = %d n", a);
}
int main() {
  nha_a();
  nha_b();
  return

Kết quả

variable

Khai báo biến toàn cục đặc thù của chúng

Với biến toàn cục, là biến được khai báo bên ngoài hàm, hoàn toàn sở hữu thể được truy xuất và sử dụng ở mọi hàm trong chương trình. Biến toàn cục được cấp phép bộ nhớ lúc chương trình hoạt động tiêu khiển và phóng thích lúc chương trình kết thúc .

Những biến toàn cục chỉ sở hữu thể sử dụng trong file.c đó, nếu muốn sử dụng trong file.c khác chúng ta phải sử dụng từ khóa extern lúc khai báo biến toàn cục

Xem thêm: Thế nào là rối loạn lưỡng cực (Bipolar disorders)?

Trong 1 chương trình C, ta hoàn toàn sở hữu thể khai báo biến toàn cục và biến cục bộ sở hữu tên giống nhau. Nhưng lúc ở trong hàm, hàm sẽ ưu tiên sử dụng biến cục bộ được khai báo. VD :

#include 
int a = 5;

int cong(int x, int y)
{
  int a = x+y;
  return a;
}

int main()
{
  int kq = cong(1,2);
  printf("Ket qua %d",kq);

  return 0;
}

Kết quả

variable 2

Kết

Biến toàn cục và biến cục bộ là 2 khái niệm cơ bản nhất lúc khai báo biến trong C. Ngoài ra còn một số kiểu biến đặc trưng chúng ta sẽ học thêm sau này. Nên nhớ rõ những tính chất của những biến để khai báo cho thích hợp.
Một lời khuyên đó là những bạn ko nên khai báo những biến chỉ sở hữu 1 kí tự như a,b,c,d… mà hãy đặt tên cho chúng. Hãy đọc bài Viết Clean code để hiểu lý do vì sao nhé.

Ok, chuyển qua bài tiếp theo trong Serie Học lập trình C từ A tới Z nào .
Đừng quên gia nhập Hội Anh Em Nghiện Lập trình để giao lưu và học hỏi nhé .

Xem thêm: LGBTQ là gì và tìm hiểu về cùng đồng LGBT hiện nay

Rate this post