Cấu Trúc Mảng 2 Chiều Php : Mảng Hai Chiều, Cấu Trúc Mảng Một Chiều, Đa Chiều Trong Php

Sau khi dữ liệu được tổ chức dạng mảng, những công việc xử lý đến các phần tử của mảng yêu cầu chúng ta cần có kỹ thuật ghé thăm các phần tử của mảng. Các công việc đó có thể là tính toán hoặc đơn giản là hiển thị dữ liệu trong mảng nhúng vào tài liệu HTML trả về hướng người dùng.

DUYỆT MẢNG LÀ GÌ?

Là phương pháp ghé thăm các phần tử của mảngPhép duyệt giúp chúng ta tác động và xử lý các yêu cầu liên quan trực tiếp các phần tử của mảng(Xuất dữ liệu, tính toán…)

CẤU TRÚC DUYỆT MẢNG

Foreach là cấu trúc dùng để duyệt mảngTrong mỗi bước duyệt chúng ta ghé thăm mỗi phần tử của mảngKey Và Value là thông tin của mỗi phần tử mảng được cung cấp trong vòng lặp

Là phương pháp ghé thăm các phần tử của mảngPhép duyệt giúp chúng ta tác động và xử lý các yêu cầu liên quan trực tiếp các phần tử của mảng(Xuất dữ liệu, tính toán…)Foreach là cấu trúc dùng để duyệt mảngTrong mỗi bước duyệt chúng ta ghé thăm mỗi phần tử của mảngKey Và Value là thông tin của mỗi phần tử mảng được cung cấp trong vòng lặp

foreach($myArray as $key=>$value){ //$key: key của phần tử đang được duyệt //$value: Giá trị của phần tử đang được duyệt// Xử lý tác động vào các phần tử của mảng}Chú ý: Nếu không cần sử dụng đến key thì không cần có key trong cấu trúc vòng lặp foreach

DUYỆT MẢNG MỘT CHIỀU PHP

Ví dụ 1: Xuất thông tin các phần tử của mảng $colorArray

$value){ echo $a;}?>Ví dụ 2: Xuất thông tin các phần tử của mảng $student

Bạn đang xem: Cấu trúc mảng 2 chiều php : mảng hai chiều, cấu trúc mảng một chiều, Đa chiều trong php

*

Xem thêm: Giải Mã Cơn Sốt Xổ Số Vietlott Keno Là Gì, Hướng Dẫn Chơi Xổ Số Keno Đơn Giản Tại V9Bet

Duyệt mảng hai chiều PHP

“Phan Văn Cương”, “08t1013” => “Nguyễn Văn Hoàng”, “08t1015” => “Bùi Việt Đức”,);foreach($student as $key=>$value){ echo $key.”=>”.$value;}?>Chú ý: Cặp thông tin $key$value mang ý nghĩa tượng trưng cho chức năng của cấu trúc, tên biến chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi.

DUYỆT MẢNG ĐA CHIỀU

Là phép duyệt để thăm và xử lý các phần tử của mảng đa chiềuSử dụng các cấu trúc foreach lồng nhau để duyệt mảng có chiều lớn hơn 2

Là phép duyệt để thăm và xử lý các phần tử của mảng đa chiềuSử dụng các cấu trúc foreach lồng nhau để duyệt mảng có chiều lớn hơn 2

Ví dụ 1: Duyệt mảng hai chiều $course để hiện thị thông tin các khóa học tại obatambeienwasirherbal.com

array( “title” => “Khóa học lập trình Frontend Online”, “fee” => 1200000 ), “PHP-MYSQL” => array( “title” => “Khóa học lập trình web PHP-MYSQL”, “fee” => 1680000 ));foreach($course as $k => $v){ echo “{$k}”; echo “–{$v}”; echo “–{$v}”;}?>Ví dụ 2: Duyệt mảng đa chiều $schools hiển thị danh sách Giáo viên và Sinh viên.

(Nội dung mảng theo dõi ở phần thực hành)

*

Duyệt mảng đa chiều trong PHP

Cấu trúc mảng $schools

BÀI TẬP

1.Xây dựng giao diện và duyệt mảng quản lý tin tức hiển thị thông tin về phía người dùng

1.Xây dựng giao diện và duyệt mảng quản lý tin tức hiển thị thông tin về phía người dùng

2.Xây dựng giao diện và duyệt mảng quản lý sản phẩm hiển thị thông tin về phía người dùng