Chia Lấy Phần Nguyên Trong Php Chia Lấy Phần Nguyên Và Phần Dư Của Một Phép Chia – In4tintuc – Trang Tổng Hợp Online

Trước đây in4tintuc.com Page có viết một bài về toán tử so sánh và toán tử logic trong PHP, thực tế PHP còn nhiều toán tử khác mà hôm nay tôi sẽ cùng bạn khám phá tiếp theo cách đầy đủ toàn diện hơn.

Đang xem: Php chia lấy phần nguyên

Cụ thể, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các loại toán tử sau:

Toán tử số họcToán tử gánToán tử so sánhToán tử tăng / giảmToán tử logicToán tử liên quan đến chuỗiToán tử liên quan đến mảng

Đây là kiểu toán tử chúng ta hay gặp nhất, nó thao tác trên các con số, đó là những phép toán cộng, trừ, nhân chia hết sức quen thuộc.

Xem thêm: Phần Mềm Boot Usb Win 10 Cực Đơn Giản Ai Cũng Có Thể Làm Được

Toán tử gán sử dụng dấu =, điều này có nghĩa là các toán hạng bên trái được thiết lập với giá trị của biểu thức bên phải.

Xem thêm: Đánh Giá Ocha Boss: Phần Mềm Ocha Có Tốt Không, Phần Mềm Ocha Có Tốt Không

Toán tửTênVí dụKết quả

+

$x +$y
Trả về kết quả tổng hợp hai mảng x và y

==
Bằng
$x == $y
Trả về kết quả True nếu hai mảng x và y có cùng cặp khóa và giá trị

===
Giống y nhau
$x === $y
Trả về kết quả True nếu hai mảng x và y có cùng cặp khóa/giá trị và mảng có cùng thứ tự, định dạng

!=
Không bằng
$x != $y
Trả về kết quả True khi mảng x không bằng mảng y

Không bằng
$x $y
Trả về kết quả True khi mảng x không bằng mảng y

!==
Khác nhau hoàn toàn
$x !== $y
Trả về kết quả True nếu x khác hoàn y