Chuyển đổi WMV sang MP4 trực tuyến – Công cụ chuyển đổi video miễn phí


Các cài đặt tùy chọn


Các thiết lập dành cho âm thanh

Tắt đường âm thanh:

Chọn codec âm thanh:

Thay đổi chất lượng âm thanh:

Chọn tần số âm thanh: