Cách Chuyển Ký Tự Sang Mã Ascii Trong C++, Cách Chuyển Đổi Các Ký Tự Sang Mã Ascii Trên C

Cho mình hỏi hàm chuyển đổi ký tự sang mã Ascii trong C là ntn nhỉ? Hoặc là cho mình biết cách chuyển đổi các ký tự sang Mã ASCII của nó.Thanks.
Cho mình hỏi hàm quy đổi ký tự sang mã Ascii trong C là ntn nhỉ ? Hoặc là cho mình biết cách quy đổi những ký tự sang Mã ASCII của nó. Thanks .

Bạn đang xem: Chuyển ký tự sang mã ascii trong c++

**
*
**
*chipnin*
Cho mình hỏi hàm chuyển đổi ký tự sang mã Ascii trong C là ntn nhỉ? Hoặc là cho mình biết cách chuyển đổi các ký tự sang Mã ASCII của nó.Thanks.
*
ừm cố lên. có gì thắc mắc thì pót bài hỏi ! Chú ý đừng vi phạm nội quy là 100% sẽ có người chia sẻ với bạn
Các bạn cho mình hỏi tý:Mình viết chương trình sau. Minh muốn khi user chưa nhập hết chuỗi mà muốn kết thúc chương trình thì nhấn một phím nào đấy. Nhưng mình chưa biết làm thế nào? Xin các bạn giúp đỡvoid main(){FILE *fp;char chuoi<15>;int i;printf(“Nhap thong tin:”);if((fp=fopen(“MYpad.txt”,”w”))==NULL){printf(“Ko mo dc\n”);exit;}for(i=0;i{scanf(“%c”,&chuoi);}printf(“%s”,chuoi);fprintf(fp,”%s,”,chuoi);fclose(fp);}

Trả lời cùng với trích dẫnThành viên mớiNguyên bản được gửi bởiCho mình hỏi hàm chuyển đổi ký tự sang mã Ascii trong C là ntn nhỉ? Hoặc là cho mình biết cách chuyển đổi các ký tự sang Mã ASCII của nó.Thanks.char chính là nguyên 1 byte. ko cần chuyển đổi.ừm cố lên. có gì thắc mắc thì pót bài hỏi ! Chú ý đừng vi phạm nội quy là 100% sẽ có người chia sẻ với bạnCác bạn cho mình hỏi tý:Mình viết chương trình sau. Minh muốn khi user chưa nhập hết chuỗi mà muốn kết thúc chương trình thì nhấn một phím nào đấy. Nhưng mình chưa biết làm thế nào? Xin các bạn giúp đỡvoid main(){FILE *fp;char chuoi<15>;int i;printf(“Nhap thong tin:”);if((fp=fopen(“MYpad.txt”,”w”))==NULL){printf(“Ko mo dc\n”);exit;}for(i=0;i{scanf(“%c”,&chuoi

Xem thêm : Download trò chơi Total War : Three Kingdoms Repack Pc, Total War : Three Kingdoms Free Download ( InclCác bạn cho mình hỏi tý:Mình viết chương trình sau. Minh muốn khi user chưa nhập hết chuỗi mà muốn kết thúc chương trình thì nhấn một phím nào đấy. Nhưng mình chưa biết làm thế nào? Xin các bạn giúp đỡ}
– Lần sau bạn không được hỏi chen ngang topic khác như vậy và nhớ đưa code vào tag.- Thay vì nhập chuỗi dùng hàm scanf, bạn dùng hàm getche() để nhập từng ký tự và lần lượt gán vào chuỗi. Nhờ vậy bạn có thể kiểm tra ký tự nhập vào và thoát chương trình.
Cho tui hỏi, h nếu muốn nhập 1 ký tực bất kỳ và xuất ra ASCII thì fải làm sao và ngược lại. Có thể xuất ra thập fân, nhị fân, thập lục fân 1 lúc đc ko hay chỉ xuất ra đc 1 trong 3 hệ này ? Tui tìm mấy bữa nay mà vẫn chưa nghiệm ra đc vấn đề, có pro nào giúp giùm với T_T
Cho tui hỏi, h nếu muốn nhập 1 ký tực bất kỳ và xuất ra ASCII thì fải làm sao và ngược lại. Có thể xuất ra thập fân, nhị fân, thập lục fân 1 lúc đc ko hay chỉ xuất ra đc 1 trong 3 hệ này ? Tui tìm mấy bữa nay mà vẫn chưa nghiệm ra đc vấn đề, có pro nào giúp giùm với T_T
#include#include#includemain(){charc;inta;printf(“Nhapkytu:%c”,c);scanf(“%c”,&c);a=c;printf(“MaAscII:%d”,a);getch();}
#include#include#includemain(){charc;inta;printf(“Nhapkytu:%c”,c);scanf(“%c”,&c);a=c;printf(“MaAscII:%d”,a);getch();}
wá ok lun, cám ơn bạn nha. Cho tui hỏi thư viện malloc.h dùng để làm rì vậy ? Tui bỏ nó đi kết quả vẫn ko đổi. Chuyển wa nhị fân thì dùng %… gì bạn ?
Quick NavigationThắc mắc lập trình C/C++/C++0xTopCác khu vực của siteCác diễn đànCỘNG ĐỒNG C VIỆTĐỊNH HƯỚNG, ĐÀO TẠO & VIỆC LÀM NGÀNH CNTTLẬP TRÌNH VISUAL C#LẬP TRÌNH OBJECTIVE-CLẬP TRÌNH JAVALẬP TRÌNH VISUAL C++ | LẬP TRÌNH VISUAL C++.NETLẬP TRÌNH C++ | LẬP TRÌNH C | LẬP TRÌNH C++0XLẬP TRÌNH TRÊN LINUX | LINUX PROGRAMMINGDATABASE & REPORTING | CÁC HỆ QUẢN TRỊ DATABASETHÀNH VIÊN CỘNG ĐỒNG C VIỆTTHẢO LUẬN CHUNGCHUYÊN MỤC GIẢI TRÍ
Các bạn cho mình hỏi tý : Mình viết chương trình sau. Minh muốn khi user chưa nhập hết chuỗi mà muốn kết thúc chương trình thì nhấn một phím nào đấy. Nhưng mình chưa biết làm thế nào ? Xin những bạn giúp sức } – Lần sau bạn không được hỏi chen ngang topic khác như vậy và nhớ đưa code vào tag. – Thay vì nhập chuỗi dùng hàm scanf, bạn dùng hàm getche ( ) để nhập từng ký tự và lần lượt gán vào chuỗi. Nhờ vậy bạn hoàn toàn có thể kiểm tra ký tự nhập vào và thoát chương trình. Cho tui hỏi, h nếu muốn nhập 1 ký tực bất kể và xuất ra ASCII thì fải làm thế nào và ngược lại. Có thể xuất ra thập fân, nhị fân, thập lục fân 1 lúc đc ko hay chỉ xuất ra đc 1 trong 3 hệ này ? Tui tìm mấy bữa nay mà vẫn chưa nghiệm ra đc yếu tố, có pro nào giúp giùm với T_TCho tui hỏi, h nếu muốn nhập 1 ký tực bất kể và xuất ra ASCII thì fải làm thế nào và ngược lại. Có thể xuất ra thập fân, nhị fân, thập lục fân 1 lúc đc ko hay chỉ xuất ra đc 1 trong 3 hệ này ? Tui tìm mấy bữa nay mà vẫn chưa nghiệm ra đc yếu tố, có pro nào giúp giùm với T_T # include # include # includemain ( ) { charc ; inta ; printf ( ” Nhapkytu : % c “, c ) ; scanf ( ” % c “, và c ) ; a = c ; printf ( ” MaAscII : % d “, a ) ; getch ( ) ; } # include # include # includemain ( ) { charc ; inta ; printf ( ” Nhapkytu : % c “, c ) ; scanf ( ” % c “, và c ) ; a = c ; printf ( ” MaAscII : % d “, a ) ; getch ( ) ; } wá ok lun, cám ơn bạn nha. Cho tui hỏi thư viện malloc. h dùng để làm rì vậy ? Tui bỏ nó đi tác dụng vẫn ko đổi. Chuyển wa nhị fân thì dùng % … gì bạn ? Quick NavigationThắc mắc lập trình C / C + + / C + + 0 xTopCác khu vực của siteCác diễn đànCỘNG ĐỒNG C VIỆTĐỊNH HƯỚNG, ĐÀO TẠO và VIỆC LÀM NGÀNH CNTTLẬP TRÌNH VISUAL C # LẬP TRÌNH OBJECTIVE-CLẬP TRÌNH JAVALẬP TRÌNH VISUAL C + + | LẬP TRÌNH VISUAL C + +. NETLẬP TRÌNH C + + | LẬP TRÌNH C | LẬP TRÌNH C + + 0XL ẬP TRÌNH TRÊN LINUX | LINUX PROGRAMMINGDATABASE và REPORTING | CÁC HỆ QUẢN TRỊ DATABASETHÀNH VIÊN CỘNG ĐỒNG C VIỆTTHẢO LUẬN CHUNGCHUYÊN MỤC GIẢI TRÍ