code lập trình đồ họa trong java – 123doc

Danh mục: Kỹ thuật lập trình

… lname[style]);190Chương 6. Đồ họa và âm thanhCHƯƠNG 6 ĐỒ HOẠ VÀ ÂM THANH Đồ hoạÂm thanhI. ĐỒ HOẠ1. Khái niệm đồ hoạ1. Điểm ảnh và độ phân giảiMàn hình ở chế độ đồ hoạ là tập hợp các điểm … và dòng 200.2. Trình điều khiển đồ hoạMàn hình đồ hoạ có nhiều loại khác nhau. Mỗi loại màn hình cần có trình điều khiển tương ứng. C cung cấp các trình điều khiển màn hình trong thư mục BGI … chứa các trình điều khiển đồ hoạ. Nếu rỗng sẽ tìm trong thư mục hiện tại.− graphdriver, graphmode: Chỉ định trình quản lý và mốt màn hình cần sử dụng. Trong đó graphdriver có thể nhận 1 trong…

  • 28
  • 1,187
  • 6