Giới thiệu về Đầu tư tự động và cách sử dụng nó | Binance Support

Đầu tư tự động (Auto-Invest) là gì?

Đầu tư tự động hóa được cho phép bạn tự động hóa hoạt động giải trí đầu tư tiền mã hóa và tăng thu nhập thụ động. Đây là kế hoạch trung bình hóa ngân sách đầu tư ( DCA ). Bạn hoàn toàn có thể chọn đồng xu tiền mã hóa muốn mua theo ngày, theo tuần, hai tuần một lần hoặc theo tháng .BNB bạn mua sẽ được tự động hóa gửi vào BNB Vault, còn những đồng xu tiền mã hóa khác bạn mua sẽ được gửi vào thông tin tài khoản Tiết kiệm Linh hoạt để bạn hoàn toàn có thể tăng thu nhập thụ động từ những khoản đầu tư .

Cách sử dụng chức năng Đầu tư tự động

[Earn] [Đầu tư tự động]. 1. Đăng nhập vào thông tin tài khoản Binance, rồi nhấp vào

Hoặc, bạn có thể mở Ứng dụng Binance, rồi nhấn vào [Thêm][Đầu tư tự động].

2. Bạn sẽ thấy đồng xu tiền mã hóa hoàn toàn có thể dùng để ĐK Đầu tư tự động hóa .Bạn hoàn toàn có thể chọn tạo Kế hoạch đầu tư tự động hóa hạng mục đầu tư để mua nhiều loại tiền mã hóa trong một hạng mục đầu tư hoặc tạo Kế hoạch đầu tư tự động hóa cho một đồng xu tiền mã hoá .Trước khi ĐK, bạn hoàn toàn có thể chọn khung thời hạn của gia tài để kiểm tra ROI được mô phỏng. Bạn cũng hoàn toàn có thể nhấp vào hình tượng biểu đồ để xem hiệu suất lịch sử vẻ vang của gia tài .

Cách tạo Kế hoạch đầu tư tự động hóa hạng mục đầu tư

Ứng dụng:

Vui lòng tìm hiểu thêm video dưới đây để biết cách tạo kế hoạch trên Ứng dụng .

Trang web:

1. Nhấp vào [ Tạo kế hoạch ] bên cạnh [ Đầu tư tự động hóa hạng mục đầu tư ] .2. Nhấp vào [ + Thêm coin ] để chọn đồng xu tiền mã hóa cho kế hoạch Đầu tư tự động hóa. Bạn cần chọn tối thiểu 2 coin để khởi đầu. Ví dụ : BNB và BTC. Nhấp vào [ Xác nhận ] .3. Nhập tỷ suất phân chia hạng mục đầu tư cho từng coin. Tỷ lệ phân chia tối thiểu là 10 % và tổng tỷ suất phân chia không được vượt quá 100 % .4. Nhập số lượng ĐK và stablecoin bạn muốn sử dụng. Hiện tại, chúng tôi tương hỗ USDT và BUSD. Chọn chu kỳ luân hồi lặp lại theo ngày, theo tuần, hai tuần một lần hoặc theo tháng. Bạn cũng hoàn toàn có thể chọn ngày và giờ mua đơn cử .5. Bạn cũng hoàn toàn có thể chọn bật [ Sử dụng số dư Tiết kiệm Linh hoạt ]. Sau khi bật tùy chọn này, nếu số dư trong Ví Spot của bạn không đủ, mạng lưới hệ thống sẽ tự động hóa rút gia tài từ thông tin tài khoản Tiết kiệm Linh hoạt của bạn để hoàn tất giao dịch mua .6. Kiểm tra phần tóm tắt và nhấp vào [ Xác nhận ] để ĐK .

Cách tạo kế hoạch đầu tư tự động hóa

Ứng dụng:

Vui lòng tìm hiểu thêm video dưới đây để biết cách tạo kế hoạch trên Ứng dụng .

Trang web:

1. Nhấp vào [ Tạo kế hoạch ] bên cạnh coin bạn muốn đầu tư tự động hóa .2. Nhập số lượng ĐK và stablecoin bạn muốn sử dụng. Hiện tại, chúng tôi tương hỗ USDT và BUSD. Chọn chu kỳ luân hồi lặp lại theo ngày, theo tuần, hai tuần một lần hoặc theo tháng. Bạn cũng hoàn toàn có thể ấn định ngày giờ mua đơn cử .

3. Bạn cũng có thể chọn bật [Sử dụng số dư Tiết kiệm Linh hoạt]. Sau khi bật tùy chọn này, nếu số dư trong Ví Spot của bạn không đủ, hệ thống sẽ tự động rút tài sản từ tài khoản Tiết kiệm Linh hoạt của bạn để hoàn tất giao dịch mua.

4. Kiểm tra phần tóm tắt và nhấp vào [Xác nhận] để đăng ký.

3. Bạn có thể xem các kế hoạch Đầu tư tự động hiện tại trong mục [Kế hoạch đầu tư tự động của tôi].

Để quản lý kế hoạch Đầu tư tự động của bạn, hãy nhấp vào [Đến trang Ví Earn].

Để xem lịch sử mua theo hình thức Đầu tư tự động, hãy nhấp vào [Đến trang Lịch sử].

4. Chuyển đến [Kế hoạch đầu tư tự động] để xem tất cả kế hoạch.

Để tạm dừng hoặc tiếp tục một kế hoạch, hãy nhấn nút bên dưới nút [Bật/Tắt]. Để sửa một kế hoạch như thay đổi tần suất đầu tư, hãy nhấp vào [Chỉnh sửa]. Để ngừng vĩnh viễn một kế hoạch, hãy nhấp vào [Xóa kế hoạch].

5. Bạn có thể xem số tiền mã hóa đã mua trong phần [Lịch sử Đầu tư tự động].

Các câu hỏi thường gặp

1. Đầu tư tự động (Đầu tư tự động) là gì?

Đầu tư tự động hóa được cho phép bạn tự động hóa hoạt động giải trí đầu tư tiền mã hóa và tăng thu nhập thụ động. Đây là kế hoạch trung bình hóa ngân sách đầu tư ( DCA ). Bạn hoàn toàn có thể chọn đồng xu tiền mã hóa muốn mua định kỳ .Bạn hoàn toàn có thể chọn tạo [ Kế hoạch đầu tư tự động hóa hạng mục đầu tư ] để mua nhiều đồng xu tiền mã hóa trong một hạng mục đầu tư hoặc tạo [ Kế hoạch đầu tư tự động hóa ] cho một đồng xu tiền mã hoá .BNB bạn mua sẽ được tự động hóa gửi vào BNB Vault, còn những đồng xu tiền mã hóa khác bạn mua sẽ được gửi vào thông tin tài khoản Tiết kiệm Linh hoạt để bạn hoàn toàn có thể tăng thu nhập thụ động từ những khoản đầu tư .

2. Đầu tư tự động hoạt động như thế nào?

Bước 1 – Chọn loại tiền mã hóa bạn muốn mua .Bước 2 – Tạo kế hoạch mua nhiều hoặc một đồng xu tiền mã hóa. Chọn số lượng bạn muốn mua và chọn stablecoin bạn muốn dùng để giao dịch thanh toán .Bước 3 – Chọn một tần suất định kỳ bạn muốn mua tiền mã hoá .Bước 4 – Bạn đã hoàn tất !

3. Tài sản tôi mua bằng tính năng Đầu tư tự động nằm ở đâu?

BNB bạn mua sẽ được tự động gửi vào BNB Vault, còn các đồng tiền mã hóa khác bạn mua sẽ được gửi vào tài khoản Tiết kiệm Linh hoạt để giúp bạn tăng thu nhập thụ động. Bạn có thể rút tiền mã hóa bất cứ lúc nào trong mục [Ví] [Earn]. Cuộn đến sản bạn muốn rút, rồi nhấp vào [Rút].

4. Làm thế nào để tạm dừng hoặc ngừng kế hoạch Đầu tư tự động?

Trên trang Đầu tư tự động, nhấp vào [Chuyển đến Ví Earn][Đầu tư tự động] để xem kế hoạch. Để tạm dừng hoặc tiếp tục một kế hoạch, hãy bật nút bên cạnh [Bật/Tắt]. Để ngừng vĩnh viễn một kế hoạch, nhấp vào [⋮] bên cạnh kế hoạch bạn muốn ngừng, rồi chọn [Xóa kế hoạch].

5. Điều gì xảy ra với giao dịch mua bằng hình thức Đầu tư tự động khi tôi không có đủ số dư trong Ví Spot?

Nếu bạn đã bật chức năng [Sử dụng số dư Tiết kiệm Linh hoạt] và khi số dư trong Ví Spot của bạn không đủ để chi trả cho giao dịch theo kế hoạch Đầu tư tự động, hệ thống sẽ tự động rút tài sản từ gói Tiết kiệm Linh hoạt để hoàn tất giao dịch.

Nếu bạn không bật tính năng này, thanh toán giao dịch sẽ không thành công xuất sắc. Hệ thống sẽ nỗ lực thực thi một thanh toán giao dịch mua khác vào ngày Đầu tư tự động hóa tiếp theo .

6. Tôi có thể đăng ký bao nhiêu kế hoạch Đầu tư tự động?

Chúng tôi không giới hạn số lượng kế hoạch Đầu tư tự động tối đa mà bạn có thể đăng ký.

7. Làm thế nào để sửa kế hoạch Đầu tư tự động?

Bạn có thể chỉnh sửa kế hoạch, chẳng hạn như thay đổi số tiền hoặc tần suất đầu tư trong mục [Đầu tư tự động].

Bạn sẽ thấy tất cả kế hoạch đang chạy ở đầu trang. Nhấp vào biểu tượng [Chỉnh sửa] để chỉnh sửa kế hoạch.