Download SketchUp 2019 full key + Vray

SketchUp là một ứng dụng mô hình 3D trực quan giúp bạn tạo và chỉnh sửa các mô hình 2D và 3D bằng phương pháp “Push” và “Pull“. Công cụ Push và Pull cho phép các nhà thiết kế thực hiện chỉnh sửa kỳ mặt phẳng nào thành hình dạng kiểu 3D. Tất cả mọi thứ bạn cần quan tâm và phải làm là click vào các đối tượng trong phần mềm, sau đó kéo nó đến một vị trí theo cách bạn muốn.

  • Link dự phòng – server Mediafire: Link
  • Link dự phòng – server Sync: Link
  • Download công cụ fix SketchUp Pro 2019 – server Google Drive: Link
  • Link dự phòng – server sync.com:

    https://tinyurl.com/y3xjfons

  • Download SketchUp Pro Portable – server Mediafire:

    https://tinyurl.com/y2p9chxf

Hướng dẫn cài đặt phần mềm SketchUp Pro
Bước 1: Các bạn tải file cài đặtfile fix về

Bước 2: Tiến hành cài đặt phần mềm, sau khi cài đặt xong nhưng không khởi chạy lên

Bước 3: Vào thư mục Fix đã download, sau đó copy lấy 3 file (thư mục) ra, và tìm đến địa chỉ thư mục bên dưới và dán vào thư mục cài đặt Sketchup.

C:\Program Files\SketchUp\

Bước 1: Các bạn tảivàvềBước 2: Tiến hành cài đặt phần mềm, sau khi cài đặt xong nhưng không khởi chạy lênBước 3: Vào thư mụcđã download, sau đó copy lấy 3 file (thư mục) ra, và tìm đến địa chỉ thư mục bên dưới và dán vào thư mục cài đặt Sketchup.C:\Program Files\SketchUp\ SketchUp 2019