Nguyên tắc đến trước làm trước (First Come First Served – FCFS) là gì?

Nguyên tắc đến trước làm trước ( First Come First Served – FCFS ) nhu yếu những đơn hàng, việc làm hoặc người mua nào đến trước sẽ được ưu tiên thực thi hoặc ship hàng trước và ngược lại .Nguyên tắc đến trước làm trước (First Come First Served - FCFS) là gì? - Ảnh 1.Hình minh họa

Nguyên tắc đến trước làm trước (First Come First Served – FCFS)

Định nghĩa

Nguyên tắc đến trước làm trước trong tiếng Anh là First Come First Served, tiếng Anh là FCFS.

Nguyên tắc đến trước làm trước là một cụm từ phổ biến trong thế kỷ XIX, mặc dù nó có thể đã được sử dụng trước thời điểm đó.

Nguyên tắc đến trước làm trước yêu cầu những đơn hàng, công việc hoặc khách hàng nào đến trước sẽ được ưu tiên thực hiện hoặc phục vụ trước và những đơn hàng, công việc hoặc khách hàng đến sau sẽ được thực hiện hoặc phục vụ sau.

Ưu điểm

– Nguyên tắc đến trước làm trước có ưu điểm là dễ theo dõi, sắp xếp và làm thỏa mãn nhu cầu người mua .

Hạn chế

– Trong trường hợp đơn hàng hoặc khối lượng việc làm lớn thì những đơn hàng sau sẽ phải chờ lâu .

Ví dụ

Một doanh nghiệp nhận được hợp đồng cung ứng loại sản phẩm có thời hạn triển khai, thời hạn triển khai xong và thứ tự triển khai được cho trong bảng. Yêu cầu phân giao việc làm theo những nguyên tắc đã nêu và lựa chọn giải pháp sắp xếp hợp lý .

Công việc Thời gian sản xuất ( ngày ) Thời hạn triển khai xong ( ngày )
A 7 9
B 3 7
C 9 19
D 4 16
E 10 24

*Theo nguyên tắc FCFS

Xếp thứ tự theo nguyên tắc đến trước làm trước có nghĩa là xếp theo tuần tự A-B-C-D-E. Dòng thời hạn tính theo mạng lưới hệ thống có thứ tự này là tổng thời hạn của mỗi việc làm phải chờ đón và thời hạn gia công. Ta xây dựng bảng sau :

Công việc

Thời gian sản xuất (ngày)

Dòng thời hạn ( ngày ) Thời hạn hoàn thành xong ( ngày ) Thời gian chậm trễ ( ngày )
A 7 7 9 0
B 3 10 7 3
C 9 19 19 0
D 4 23 16 7
E 10 33 24 9
Tổng 33 92 19

Giải thích những chỉ tiêu trong bảng như sau :Cột dòng thời hạn được tính = Thời gian của việc làm đang xét + Thời gian sản xuất của những việc làm trước đó, với dòng tiên phong được lấy bằng dòng của cột thời hạn sản xuất .Cột thời hạn chậm trễ được tính = Dòng thời hạn – Thời hạn triển khai xong. Nếu tác dụng tính ra nhỏ hơn 0 thì lấy bằng 0 .Tính những chỉ tiêu sau :+ Thời gian triển khai xong trung bình một việc làm :Ttb = Tổng dòng thời hạn / Số việc làm = 92/5 = 18.4 ( ngày )+ Số việc làm trung bình trong doanh nghiệp :

Ntb = Tổng dòng thời gian/ Tổng thời gian gia công = 92/33 = 2,78.

+ Số ngày chậm trễ trung bình :Stb = Tổng số ngày trễ hẹn / Số việc làm = 19/5 = 3,8 ( ngày ) .

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình Quản trị tác nghiệp, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, Grammarist; Giáo trình Quản trị sản xuất và chất lượng, NXB Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh)