Từ khóa Final trong Java

Từ khóa Final trong Java

Xin chào ngày hôm nay bạn sẽ được khám phá về từ khóa final trong Java. Với final hoàn toàn có thể vận dụng cho lớp ( Class ), phương pháp ( Method ), biến ( Variables ). Vậy thì đơn cử thằng final này dùng để làm gì và dùng nó như thế nào ? Mời bài đọc tiếp bài sau đây .

Từ khóa Final trong Java là gì?

Final tạm hiểu là ngăn ngừa việc sửa đổi dùng cho lớp, phương pháp và biến .Trong lập trình hướng đối tượng người tiêu dùng không phải tổng thể tài liệu đều được san sẻ. Những thông tin cần bảo mật thông tin sẽ phải che giấu để bảo vệ bảo đảm an toàn .

Biến final trong Java

Biến có từ khoá final được hiểu là một hằng số. Điều đó khiến chúng ta không thể thay đổi giá trị của các biến final sau khi khởi tạo.

Bạn đang đọc: Từ khóa Final trong Java

Hãy chạy ví dụ sau :

public class Test {
  
  final int numberOne = 10;
  public static void main(String[] args) {
    Test test = new Test();
    test.numberOne = 15; // compile error
    System.out.println(test.numberOne);
  }
}

bien-final-java

Trong ví dụ trên mình đã khai báo một biến numberOne với giá trị là 10, sau đó truy vấn vào để cố gắng nỗ lực sửa đổi giá trị. Nhưng final đã chặn lại việc đó. Gây nên lỗi trong JVM .

Phương thức final trong Java

Lớp con hoàn toàn có thể thừa kế và sử dụng phương pháp nhưng không hề ghi đè ( override ) lên được .

Tạo ra một file là Test.java

public class Test {
  
  final void read()
   {
    System.out.println("Tôi đang đọc sách");
   }
}

Tiếp theo tạo file extendsTest.Java

public class extendsTest extends Test {

   void read()
   {
    System.out.println("Đọc cái gì vậy?");
   }

   public static void main(String args[]) {
    extendsTest object= new extendsTest();
    object.read();
   }


}

phuong-thuc-final-java

Với ví dụ trên mình đã sử dụng extendsTest để thừa kế Test. Và cố gắng nỗ lực ghi đè ( Overriding ) nhưng trọn vẹn thất bại. Do từ khóa final đã chặn ghi đè. Để xác nhận bạn hãy xóa final đi xem lỗi có còn nữa không .

Lớp final trong Java

Một lớp khi khai báo với từ khóa final sẽ không hề kế thừa được .Hãy chạy ví dụ sau :

Test.java

final class Test{
  
  String exam = "Đây là một ví dụ về Class Final";
  
  void display() {
    System.out.println(exam);
  }
  
}

extendsTest.java

public class extendsTest extends Test{
  
  public static void main(String[] args) {
    
    extendsTest demo = new extendsTest();
    demo.display();
  }
}

Để không lỗi nữa bạn hãy xóa final đi .Trên đây tất cả chúng ta đã cùng nhau điểm qua về Class, Method và biến sử dụng từ khóa Final trong Java. Bạn hoàn toàn có thể final có mê hoặc không ? Nếu thấy hay hãy ghi nhớ và ghi chép lại để lập trình Java tốt hơn nhé.