Chi phí SG&A (Selling, General & Administrative Expense) là gì? Lợi ích của SG&A

Ngân sách chi tiêu SG&A ( tiếng Anh : Selling, General & Administrative Expense ) trên báo cáo giải trình thu nhập là tổng của tổng thể những ngân sách bán hàng trực tiếp, gián tiếp và những ngân sách quản lí doanh nghiệp của một công ty .Chi phí SG&A (Selling, General & Administrative Expense) là gì? Lợi ích của SG&A - Ảnh 1.Hình minh họa. Nguồn : All Acronyms

Chi phí SG&A

Khái niệm

Chi phí SG&A (SGASAG hoặc SGNA) trong tiếng Anh là Selling, General & Administrative Expense, tạm dịch là chi phí bán hàng, chi phí hành chính và quản lí doanh nghiệp.

Chi phí SG&A trên báo cáo thu nhập là tổng của tất cả các chi phí bán hàng trực tiếp, gián tiếp và các chi phí quản lí doanh nghiệp (G&A) của một công ty. 

SG&A không được qui vào chi phí sản xuất hay không liên quan đến tất cả các yếu tố đi kèm với việc tạo ra một sản phẩm. 

SG&A gồm có tiền lương của nhân viên cấp dưới những bộ phận khác nhau như kế toán, CNTT, tiếp thị, nhân sự, … Nó cũng gồm có hoa hồng, hoạt động giải trí quảng cáo và cổ động. Ngoài ra, ngân sách thuê, tiện ích và vật tư nào không phải là một phần của sản xuất thì sẽ được gồm có trong SG&A .SG&A gồm có gần như mọi thứ mà trong giá vốn hàng bán ( COGS ) không có. Trên báo cáo giải trình thu nhập, giá vốn hàng bán được khấu trừ từ số lượng lệch giá thuần để xác lập tỉ suất doanh thu gộp ( gross margin ). Dưới mức tỉ suất doanh thu gộp, SG&A và bất kể ngân sách nào khác sẽ được liệt kê .

Các chi phí này được khấu trừ vào tỉ suất lợi nhuận gộp và cho ra kết quả là thu nhập ròng. Chi phí lãi vay là một trong những chi phí đáng chú ý không có trong SG&A nó được liệt kê riêng trên báo cáo thu nhập. Ngoài ra, chi phí nghiên cứu và phát triển cũng không được bao gồm trong SG&A.

Chi phí bán hàng (Selling Expenses)

Ngân sách chi tiêu bán hàng hoàn toàn có thể được chia thành ngân sách trực tiếp và gián tiếp tương quan đến việc bán một mẫu sản phẩm. Ngân sách chi tiêu bán hàng trực tiếp chỉ xảy ra khi mẫu sản phẩm được bán và hoàn toàn có thể gồm có vật tư luân chuyển, phí giao hàng và hoa hồng bán hàng. giá thành bán hàng gián tiếp là ngân sách xảy ra trong suốt quy trình sản xuất và sau khi loại sản phẩm được bán .Chi tiêu trực tiếp tương quan trực tiếp đến loại sản phẩm đơn cử được bán. Ngân sách chi tiêu gián tiếp về cơ bản là những khoản mục mà tiền được sử dụng để đem về lệch giá. Chi tiêu gián tiếp gồm có quảng cáo và tiếp thị loại sản phẩm, hóa đơn điện thoại thông minh, ngân sách đi lại và tiền lương của nhân viên cấp dưới bán hàng .

Chi phí G&A (General & Administrative Expense)

giá thành G&A được gọi là ngân sách quản lí doanh nghiệp. Đây là những ngân sách mà một công ty phải chịu để mỗi ngày Open. Ngân sách chi tiêu G&A phát sinh trong hoạt động giải trí hàng ngày của một doanh nghiệp và hoàn toàn có thể không được link trực tiếp với bất kỳ công dụng hoặc bộ phận đơn cử nào trong công ty .Chúng cố định và thắt chặt hơn ngân sách bán hàng vì chúng gồm có tiền thuê hoặc thế chấp ngân hàng trên những tòa nhà, phương tiện đi lại dịch vụ và bảo hiểm. Chi tiêu G&A cũng gồm có tiền lương của nhân viên cấp dưới ở 1 số ít bộ phận nhất định, ngoài những ngân sách tương quan đến bán hàng hoặc sản xuất .

Lợi ích của chi phí SG&A

Chi phí SG&A đóng một vai trò quan trọng trong khả năng sinh lời và cách tính điểm hòa vốn của công ty – điểm mà doanh thu được tạo ra và chi phí phát sinh là bằng nhau. Đây cũng là một trong những phần chi phí dễ điều chỉnh nhất khi muốn tăng lợi nhuận. Việc cắt giảm chi phí hoạt động, chẳng hạn như lương nhân viên không bán hàng, thường có thể được thực hiện nhanh chóng và không làm gián đoạn quá trình sản xuất hoặc bán hàng.

SG&A cũng là một trong những loại ngân sách tiên phong những nhà quản lí tìm cách giảm dư thừa trong quy trình sáp nhập hoặc mua lại ( M&A ). Sau khi sáp nhập, có 1 số ít vị trí và nhân viên cấp dưới dư thừa. Khu vực này sẽ là một tiềm năng thuận tiện cho đội ngũ quản lí khi muốn tìm cách tăng doanh thu nhanh gọn .Ví dụ, ngày mà DuPont và Dow Chemical công bố sáp nhập vào năm năm ngoái, những công ty đã công bố cắt giảm 5.400 vị trí việc làm trong nỗ lực tiết kiệm ngân sách và chi phí 750 triệu đô la ngân sách .

(Theo Investopedia)