Hướng dẫn cách chơi Yugioh! cho người mới bắt đầu

Có 3 trạng thái mà thẻ Quái vật hoàn toàn có thể để trên bàn chơi :
– Mở – Tấn công
– Úp – Phòng thủ

– Mở – Phòng thủ

Một lá bài Quái vật ở trạng thái Mở – Tấn công được hiểu là lá bài được đặt dọc, mở ngửa lên. Lá bài ở trạng thái này hoàn toàn có thể Tấn công và bị Tấn công. Trong quy trình tiến độ Chiến đấu, giá trị ATK sẽ là giá trị đại diện thay mặt sức mạnh cho lá bài này .
Một lá bài Quái vật ở trạng thái Mở – Phòng thủ là lá bài đặt nằm ngang, mở lên. Lá bài này không có quyền Tấn công, nhưng hoàn toàn có thể bị Tấn công. Ở thực trạng này, giá trị DEF sẽ là giá trị biểu lộ sức mạnh của lá bài khi bị tiến công. Một quái vật khi Triệu hồi không hề ở trạng thái Mở – Phòng thủ được, trừ phi đó là hiệu ứng nào đó ảnh hưởng tác động lên .
Một lá bài Quái vật ở trạng thái Úp – Phòng thủ là lá bài đặt nằm ngang, úp xuống. Lá bài này tựa như như lá bài Mở – Phòng thủ, trừ việc : Quái vật hoàn toàn có thể được Triệu hồi ở trạng thái Úp – Phòng thủ này. Khi bị tiến công, lá bài này sẽ được lật lên để đo lường và thống kê hiệu quả .

Kết quả  khi Tấn công như sau:

Tấn công một Quái vật đang ở trạng thái Tấn công : xét chỉ sổ ATK của hai Quái vật
– Nếu Quái vật của bạn có ATK lớn hơn ATK của Đối thủ, Quái vật của Đối thủ sẽ bị đưa vào Mộ bài, điểm chênh lệch giữa hai số ATK sẽ bị trừ vào Life Point của đối thủ cạnh tranh .

– Nếu hai Quái vật có điểm ATK bằng nhau, cả hai  Quái vật sẽ bị đưa vào Mộ bài.

– Nếu Quái vật của bạn có ATK nhỏ hơn ATK của đối thủ cạnh tranh, Quái vật của bạn sẽ bị đưa vào Mộ bài và điểm chênh lệch giữa hai số ATK sẽ bị trừ vào Life Point của bạn .

Tấn công một Quái vật đang ở trạng thái Phòng thủ: 

– Nếu Quái vật của bạn có ATK lớn hơn DEF của Đối thủ, Quái vật của Đối thủ sẽ bị đưa vào Mộ bài và không có bị trừ điểm vào Life Point .
– Nếu Quái vật của bạn có ATK bằng hơn DEF của Đối thủ, không có chuyện gì xảy ra cả .
– Nếu Quái vật của bạn có ATK nhỏ hơn DEF của Đối thủ, điểm chênh lệch giữa hai số ATK và DEF sẽ bị trừ vào Life Point của bạn .

Quy tắc Tấn công Quái vật 0

Ví dụ :
– Ở trường hợp 1 : là tiến công một lá bài tiến công. Lá bài của đối thủ cạnh tranh bị hủy hoại đồng thời đối thủ cạnh tranh bị trừ điểm chênh lệch là 700 điểm .
– Ở trường hợp 2 : là tiến công một lá bài phòng thủ. Do DEF của lá bài phòng thủ cao hơn ATK của lá bài tiến công vì thế cả hai lá bài đều không bị tàn phá, tiêu nhiên bên tiến công bị trừ điểm chênh lệch là 100 điểm

Source: https://final-blade.com
Category: Game