Hàm AVERAGE, COUNT,COUNTA trong excel

Hàm AVERAGE, COUNT,COUNTA  trong excel

1. Công thức hàm AVERAGE trong Excel

AVERAGE(number1,[number2],…)

Chú thích:

Number1, number2,… là các giá trị (đối số)

2. Chức năng của hàm AVERAGE trong Excel

Trả về giá trị Trung bình cộng của các số number 1, number 2,…Hoặc Trả về giá trị trung bình  cộng của các giá trị số trong 1 vùng Dữ liệu.

ví dụ: cho bảng điểm sau bạn hãy tính điểm trung bình 3 môn ở ô F2, F3…

Ô  F2 = AVERAGE(C2:E2) = 8,7

Ô F3 = AVERAGE(C3:E3)= 7,3

2. Hàm COUNT

Cú Pháp: COUNT(vùng chọn để đếm)

Ý Nghĩa: Dùng để đếm số ô chứa dữ liệu Số trong vùng được chọn.

Để hiểu rõ hơn, xét ví dụ sau:

Ví dụ : Đếm số Học Sinh đỗ trong đợt thi này, học sinh trượt được ký hiệu là “R“.

Ta sử dụng Công thức tại Ô C8 = COUNT(C2:C7).

Khi đó các ô chứa dữ liệu là ” Ký tự” sẽ được bỏ qua. Kết quả trả về là số học sinh đạt điểm bằng số.

Ô C8 = COUNT(C2:C7) = 5

3. Hàm COUNTA

Hàm COUNTA dùng để điếm các ô chứa dữ liệu gồm cả chuổi text

Hàm COUNTA được sử dụng tương tự như hàm COUNT trong Excel. Tuy nhiên, giữa hai hàm này có khác nhau về chức năng sử dụng. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về sự khác nhau giữa hàm COUNTA và hàm COUNT trong bài viết này.

1. Công thức hàm COUNTA trong Excel

COUNTA(value1,[value2],…)

Chú thích:

Value1, value2,… là các đối số hoặc vùng dữ liệu

Ví dụ: cho bảng  kết quả thi sau bạn hãy đếm tất cả số học sinh đã có kết quả thi

Ô C9 = COUNTA(C2:C8) = 6 

nguồn : key.com.vn/

Bạn có nhu cầu học khóa học kế toán doanh nghiệp ngắn hạn (đào tạo nghề kế toán cho người chưa biết về kế toán) hoặc  khóa học kế toán thực hành trên chứng từ thực tế xin vui lòng nhấp vào tên khóa học bên dưới để xem chi tiết:

Khóa học kế toán ngắn hạn

Khóa học kế toán doanh nghiệp tại TPHCM

Học Kế Toán Thực Hành Tổng Hợp Trên Chứng Từ Thực tế

Đăng nhận xét – bình luận