HÀM SEND MAIL TRONG PHP MỚI NHẤT 2020, HƯỚNG DẪN GỬI MAIL TRONG PHP VỚI PHPMAILER

Bạn đang xem: Hàm send mail trong php mới nhất 2020, hướng dẫn gửi mail trong php với phpmailer

Mục Lục 1. PHP mail() là gì? 2. Sử dụng hàm mail() như thế nào? 3. Làm sạch Email đầu vào của người dùng bằng hàm filter_var Tổng kết

PHP mail() là một hàm PHP được tích hợp sẵn sử dụng để gửi email. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cấu hình SMTP, gửi demo email và hướng dẫn làm sạch, xác thực dữ liệu trước khi gửi email.

Hàm mail() chấp nhận các tham số sau:

Email address Subject Message CC or BC email addresses

Mục Lục 1. PHP mail() là gì? 2. Sử dụng hàm mail() như thế nào? 3. Làm sạch Email đầu vào của người dùng bằng hàm filter_var Tổng kếtPHPlà một hàm PHP được tích hợp sẵn sử dụng để. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cấu hình SMTP, gửi demo email và hướng dẫn làm sạch, xác thực dữ liệu trước khi gửi email.chấp nhận các tham số sau: Email address Subject Message CC or BC email addresses

 

Trong lập trình web, chúng ta thường thường sử dụng hàm mail() để làm gì?

Xem thêm: Các Dáng Chân Mày Tốt – Tổng Hợp 23 Dạng Lông Mày Điển Hình Nhất

Đây là một cách tiết kiệm chi phí để thông báo cho người dùng về các sự kiện quan trọng. Cho phép người dùng liên hệ với bạn qua email bằng cách cung cấp biểu mẫu liên hệ với chúng ta trên trang web Các Lập trình viên có thể sử dụng nó để nhận lỗi hệ thống qua email Bạn có thể sử dụng nó để gửi email cho người đăng ký bản tin của bạn. Bạn có thể sử dụng nó để gửi liên kết đặt lại mật khẩu cho người dùng nếu họ quên mật khẩu Bạn có thể sử dụng nó để gửi email liên kết kích hoạt / xác nhận. Thường là khi đăng ký tài khoản người dùng cần phải xác minh địa chỉ email của họ. Và còn nhiều vấn đề khác cần dùng đến hàm mail()
 

2. Sử dụng hàm mail() như thế nào?

Đây là một cách tiết kiệm chi phí để thông báo cho người dùng về các sự kiện quan trọng. Cho phép người dùng liên hệ với bạn qua email bằng cách cung cấp biểu mẫu liên hệ với chúng ta trên trang web Các Lập trình viên có thể sử dụng nó để nhận lỗi hệ thống qua email Bạn có thể sử dụng nó để gửi email cho người đăng ký bản tin của bạn. Bạn có thể sử dụng nó để gửi liên kết đặt lại mật khẩu cho người dùng nếu họ quên mật khẩu Bạn có thể sử dụng nó để gửi email liên kết kích hoạt / xác nhận. Thường là khi đăng ký tài khoản người dùng cần phải xác minh địa chỉ email của họ. Và còn nhiều vấn đề khác cần dùng đến hàm mail()

 

2.1. Gửi mail bằng PHP

Hàm PHP mail() có cú pháp cơ bản sau:


mail ($to_email_address , $subject , $message , <$headers >, <$parameters >);
 
Giải thích cú pháp hàm mail():

$to_email_address là địa chỉ email của người nhận $subject là tiêu đề email $message là nội dung bạn muốn gửi $headers là tham số tùy chọn, nó có thể được sử dụng để bổ sung thông tin như cc, bcc

Lưu ý, trong Email ký hiệu:

cc: Là cho phép chia sẻ email đến nhiều người khác. Tất cả mọi người có trong phần cc đều nhìn thấy nhau bcc: Là cho phép chia sẻ email đến nhiều người khác. Mọi người có trong phần bcc sẽ không nhìn thấy nhau.

Hàm PHP mail() có cú pháp cơ bản sau:mail ($to_email_address , $subject , $message , <$headers >, <$parameters >);: $to_email_address là địa chỉ email của người nhận $subject là tiêu đề email $message là nội dung bạn muốn gửi $headers là tham số tùy chọn, nó có thể được sử dụng để bổ sung thông tin như cc, bcc Lưu ý, trong Email ký hiệu:: Là cho phép chia sẻ email đến nhiều người khác. Tất cả mọi người có trong phần cc đều nhìn thấy nhau: Là cho phép chia sẻ email đến nhiều người khác. Mọi người có trong phần bcc sẽ không nhìn thấy nhau.

 

2.2. Hướng dẫn cấu hình Giao thức truyền đơn giản (SMTP)

PHP mailer, sử dụng Giao thức truyền đơn giản (Simple Mail Tranmission Protocol hay còn viết tắt là SMTP) để gửi email.

Trên máy chủ, SMTP cần phải được cài đặt sẵn sàng.

Các cài đặt SMTP mail có thể được cấu hình từ tệp tin php

php.ini

trong thư mục cài đặt PHP.

Để configuring SMTP setting trên localhost của bạn, giả sử bạn đang sử dụng xampp trên windows, hãy xác định vị trí của php php.ini trong thư mục C:\\xampp\php

Mở nó bằng notepad hoặc bất kỳ text editor nào để biên tập lại. Trong ví dụ này thì chúng ta sẽ tạo mới. Bạn hãy bấm vào menu edit.

Trong file chúng ta có:

; XAMPP: Comment out this if you want to work with an SMTP Server like Mercury ; SMTP = localhost ; smtp_port = 25

Xóa dấu chấm phẩy trước SMTP và smtp_port và đặt SMTP vào máy chủ smtp của bạn và port thành port smtp của bạn. Cài đặt của bạn sẽ như sau:

SMTP = smtp.example.com smtp_port = 25

Lưu ý rằng cài đặt SMTP có thể được lấy từ các nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ web của bạn.

auth_username = example_username
example.com auth_password = example_password Lưu lại thay đổi Khởi động lại Apache server.

 

2.3. Hướng dẫn gửi email qua ví dụ về hàm mail()

Bây giờ, hãy xem thử một ví dụ đơn giản.

    $message  = ‘This mail is sent using the PHP mail function’ ;

  • Php forms required fields
  • Php tutorials: getting values from a text box
  • Php — phiên trong xác thực dựa trên mã thông báo
  • Writefile in php

, sử dụngimpleailranmissionrotocol hay còn viết tắt là) để gửi email. Trên máy chủ,cần phải được cài đặt sẵn sàng. Các cài đặt SMTP mail có thể được cấu hình từ tệp tin phptrong thư mục cài đặt PHP. Để configuring SMTP setting trên localhost của bạn, giả sử bạn đang sử dụng xampp trên windows, hãy xác định vị trí của php php.ini trong thư mục C:\\xampp\php Mở nó bằng notepad hoặc bất kỳ text editor nào để biên tập lại. Trong ví dụ này thì chúng ta sẽ tạo mới. Bạn hãy bấm vào menu edit.Trong file chúng ta có: