Hàm so sánh ký tự trong c

Em đang học về xâu và em có sử dụng hàm strcmp() trong thư viện string.h . Cho em hỏi nguyên tắc so để so sánh 2 xâu , số và xâu ký tự và cách trả về giá trị của hàm strcmp().

Nội dung chính

 • 2. Nguyên tắc so sánh
 • So sánh 2 ký tự char trong C
 • So sánh bằng giữa 2 char trong C
 • So sánh lớn nhỏ giữa 2 char trong C
 • So sánh 2 chuỗi trong C | Hàm strcmp()
 • So sánh 2 chuỗi trong C với số ký tự chỉ định| Hàm strncmp()
 • Tổng kết
 • Video liên quan

cách trả về giá trị của hàm strcmp()

Lần sau search google trước khi hỏi.

http://en.cppreference.com/w/cpp/string/byte/strcmp

http://www.cplusplus.com/reference/cstring/strcmp/

Cho em hỏi nguyên tắc so để so sánh 2 xâu , số và xâu ký tự

So sánh 2 số: Toán học thuần tuý

So sánh 2 kí tự/xâu: so sánh tuần tự từng kí tự, gặp kí tự nào có mã ASCII lớn hơn thì xâu đó lớn hơn.

Giải thích:

strcmp() is a built-in library function and is declared in header file. This function takes two strings as arguments and compare these two strings… Read More »

Mã giả:

for i in min(len(s), len(t)):
if (s[i] == t[i]):
continue
else if (s[i] > t[i]):
return “s > t”
else if (s[i] < t[i]):
return “s < t”
if (len(s) == len(t)):
return “s == t”
else if (len(s) > len(t)):
return “s > t”
else if len(s) < len(t):
return “s < t”
Home Categories FAQ/Guidelines Terms of Service Privacy Policy

Yêu cầu bài tập C này là so sánh xem hai chuỗi có đồng nhất (giống nhau) hay không. Để giải bài tập C này bạn cần sử dụng vòng lặp để duyệt qua tất cả các ký tự của hai chuỗi và kiểm tra từng ký tự tương ứng với chỉ mục có giống nhau không.

#include <stdio.h>
int main() {
char s1[] = “vietjack”;
char s2[] = “viatjack”;
int n = 0;
unsigned short flag = 1;
while (s1[n] != ‘\0’) {
if(s1[n] != s2[n]) {
flag = 0;
break;
}
n++;
}
if(flag == 1) {
printf(“Chuoi %s va chuoi %s la dong nhat!!!\n”, s1, s2);
}else {
printf(“Chuoi %s va chuoi %s la khong dong nhat!!!\n”, s1, s2);
}
return 0;
}

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Các bạn có thể mua thêm khóa học JAVA CORE ONLINE VÀ ỨNG DỤNG cực hay, giúp các bạn vượt qua các dự án trên trường và đi thực tập Java. Khóa học có giá chỉ 300K, nhằm ưu đãi, tạo điều kiện cho sinh viên cho thể mua khóa học.

Nội dung khóa học gồm 16 chuơng và 100 video cực hay, học trực tiếp tại https://www.udemy.com/tu-tin-di-lam-voi-kien-thuc-ve-java-core-toan-tap/
Bạn nào có nhu cầu mua, inbox trực tiếp a Tuyền, cựu sinh viên Bách Khoa K53, fb: https://www.facebook.com/tuyen.vietjack

Follow facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile…. mới nhất của chúng tôi.

bai-tap-chuoi-trong-c.jsp

Khi so sánh 2 số trong C thì ta có một số phép toán làm rất đơn giản <, >, >=, <=, ==, !=, tuy nhiên để so sánh chuỗi thì chúng ta không thể dùng các phép toán đó mà cần phải dùng hàm strcmp nằm trong thư viện string.h.

Hàm strcmp so sánh chuỗi s1 và chuỗi s2 và cho ta kết quả:

 • 1 Nếu s1 lớn hơn s2
 • 0 Nếu s1 giống s2
 • -1 Nếu s1 nhỏ hơn s2

Lưu ý: Trong Linux, hàm này trả về giá trị âm, dương, 0 (là khoảng cách giữa 2 ký tự khác nhau tương ứng trong s1, s2).

Ví dụ chương trình sau:

#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main()
{
char s1[20];
char s2[20];
do
{
printf(“Enter s1: “);
gets(s1);
printf(“Enter s2: “);
gets(s2);
int x = strcmp(s1, s2);
printf(“x = %d”, x);
if(x < 0) printf(” => %s < %s”, s1, s2);
if(x > 0) printf(” => %s > %s”, s1, s2);
if(x == 0)printf(” => %s = %s”, s1, s2);
printf(“\n\n”);
} while ( strcmp(s1, s2) != 0);
return 0;
}

Kết quả:

Enter s1: Hang Enter s2: Ho

x = -1 => Hang < Ho

Enter s1: Hong Enter s2: Hon

x = 1 => Hong > Hon

Enter s1: Hung Enter s2: hung

x = -1 => Hung < hung

Enter s1: Quan Enter s2: Quan

x = 0 => Quan = Quan

2. Nguyên tắc so sánh

Nguyên tắc so sánh 2 chuỗi đó là duyệt lần lượt 2 từng ký tự của 2 chuỗi. So sánh mã ACSII của 2 ký tự đó, mã ký tự nào lớn hơn tức là chuỗi lớn hơn và ngừng so sánh. Nếu một chuỗi nào hết ký tự để so sanh trước thì chuỗi đó bé hơn.

s1
s2
Kết quả
Nguyên nhân

Hang
Ho
Hang < Ho
do a < o (97 < 111)

Hong
Hon
Hong > Hon
do s2 hết ký tự để so sánh

Hung
hung
Hung < hung
do H < h (72 < 104)

Quan
Quan
Quan = Quan
2 chuỗi giống nhau hoàn toàn

Tham khảo bảng mã ACSII

Hướng dẫn cách so sánh chuỗi trong C. Bạn sẽ học được cách so sánh 2 ký tự char bằng các toán tử so sánh, cũng như là cách sử dụng các hàm so sánh chuỗi trong C như strcmp() và strncmp() sau bài học này.

Chúng ta có 3 phương pháp để so sánh chuỗi trong C như sau:

 • Toán tử so sánh: so sánh 2 ký tự char trong C
 • Hàm strcmp() : so sánh 2 chuỗi trong C
 • Hàm strncmp() : so sánh 2 chuỗi trong C với số ký tự chỉ định

So sánh 2 ký tự char trong C

Để so sánh 2 ký tự char trong C, chúng ta sử dụng tới các toán tử so sánh và so sánh mã ký tự tạo nên các ký tự char đó.

Các toán tử có thể sử dụng như là toán tử so sánh bằng , hoặc là toán tử so sánh lớn nhỏ mà chúng ta đã được học tại bài Toán tử so sánh trong C và các phép so sánh chuỗi, số.

So sánh bằng giữa 2 char trong C

Khi so sánh 2 ký tự char trong C sử dụng toán tử bằng ==, nếu như toàn bộ giá trị của các phần tử trong hai ký tự đều giống nhau, giá trị true được trả về, và ngược lại thì giá trị false sẽ trả về nếu chúng khác nhau. Ví dụ:

Tương tự chúng ta sử dụng toán tử so sánh khác != để kiểm tra hai ký tự char có khác nhau trong C như sau:

Lại nữa, các phép so sánh ký tự bao gồm cả so sánh đồng nhất sẽ phân biệt chữ hoa và chữ thường trong ký tự. Nếu hai ký tự giống nhau về ký tự nhưng khác nhau về ký tự chữ hoa chữ thường thì cũng không được coi là giống nhau.

So sánh lớn nhỏ giữa 2 char trong C

Chúng ta sử dụng các toán tử so sánh như <, <=, >, >= để tìm mối quan hệ lớn nhỏ giữa 2 ký tự char trong C.

Ví dụ:

Khác với so sánh số trong C, chúng ta không thể sử dụng trực tiếp giá trị của ký tự để so sánh lớn nhỏ giữa ký tự trong C. Và thay vì sử dụng giá trị của ký tự thì chúng ta sẽ so sánh các mã ký tự ASSCII tạo nên chúng.

Để kiểm tra mã ký tự ASSCII của một ký tự, chúng ta sử dụng tới hàm printf() với định dạng %d trong C như sau:

printf

(

“Ma ascii cua a:%d\n”

,

‘a’

);

printf

(

“Ma ascii cua A:%d\n”

,

‘A’

);

printf

(

“Ma ascii cua b:%d\n”

,

‘b’

);

 • Xem thêm: Mã ký tự trong C (Character code)

Khi so sánh lớn nhỏ hai ký tự đơn, chúng ta đơn giản so sánh mã ký tự ASSCII của chúng. Ví dụ, do điểm mã unicode của ký tự a là 97 sẽ lớn hơn của ký tự A à 65 nên phép so sánh sau sẽ cho ra kết quả true:

Lưu ý là chúng ta cũng có thể sử dụng toán tử so sánh để so sánh 2 chuỗi trong C, tuy nhiên việc so sánh phải dựa vào mã ký tự của nhiều ký tự trong chuỗi sẽ khiến chúng ta bối rối khi xử lý, do đó bạn nên sử dụng các hàm so sánh chuỗi trong Cở dưới đây thì sẽ tốt hơn là dùng toán tử so sánh.

So sánh 2 chuỗi trong C | Hàm strcmp()

Hàm strcmp() trong C là một hàm có sẵn trong header file string.h, giúp chúng ta tìm hiệu mã ký tự ASSCII giữa 2 chuỗi trong C. Thông qua hiệu này, chúng ta có thể so sánh 2 chuỗi trong C và tìm ra quan hệ bằng hay là lớn nhỏ giữa chúng.

Chúng ta sử dụng hàm strcmp() để so sánh 2 chuỗi trong C với cú pháp sau đây:

Trong đó str1 và str2 là 2 chuỗi cần được so sánh.

Hàm strcmp() sẽ tiến hành so sánh bắt đầu từ ký tự đầu tiên trong hai chuỗi, và nếu chúng giống nhau, các ký tự tiếp theo sẽ lần lượt được so sánh cho tới khi xuất hiện cặp ký tự khác nhau đầu tiên trong hai chuỗi. Khi đó, mã ký tự ASSCII của ký tự này sẽ đại diện cho cả chuỗi và được dùng để so sánh lớn nhỏ.

Sau khi đã xác định được cặp ký tự đầu tiên khác nhau giữa 2 chuỗi, hàm strcmp() sẽ trả về hiệu mã ký tự ASSCII giữa chúng, và bằng cách so sánh giá trị này với số 0, chúng ta có thể so sánh 2 chuỗi như sau:

Biểu thứcGiá trị trả vềKết quảstrcmp(str1, str2)> 0str1 > str2strcmp(str1, str2)= 0str1 = str2strcmp(str1, str2)< 0str1 < str2

Và chúng ta cần phải viết thêm dòng #include <string.h> để load header file string.h để có thể sử dụng được hàm strlen() trong chuơng trình.

Ví dụ cụ thể, chúng ta sử dụng chương trình sau đây để tiến hành so sánh lớn nhỏ giữa 2 chuỗi trong C.

int

main

(

void

)

{

char

s1[] =

“ab”

;

char

s2[] =

“aAb”

;

printf

(

“Ma ascii cua a:%d\n”

,

‘a’

);

printf

(

“Ma ascii cua A:%d\n”

,

‘A’

);

printf

(

“Ma ascii cua b:%d\n”

,

‘b’

);

printf

(

“Hieu ma ascii: %d\n”

,

strcmp

(s1,s2));

if

(

strcmp

(s1,s2)==

0

){

printf

(

“%s bang %s”

, s1,s2);

}

else

if

(

strcmp

(s1,s2)>

0

){

printf

(

“%s lon hon %s”

, s1,s2);

}

else

printf

(

“%s nho hon %s”

, s1,s2);

return

0

;

}

Kết quả chương trình:

Ma ascii cua a:97

Ma ascii cua A:65

Ma ascii cua b:98

Hieu ma ascii: 33

ab lon hon aAb

Ở ví dụ trên, cặp ký tự đầu tiên khác nhau giữa hai chuỗi ban đầu là b và A, do đó hàm strcmp() khi so sánh 2 chuỗi s1 và s2 thì thực chất chính là so sánh giữa 2 ký tự này.

So sánh 2 chuỗi trong C với số ký tự chỉ định| Hàm strncmp()

Ở phần trên chúng ta đã biết cách so sánh nội dung toàn bộ giữa 2 chuỗi với nhau trong C rồi.

Trong trường hợp bạn chỉ muốn so sánh một số ký tự chỉ định giữa 2 chuỗi, ví dụ như là chỉ so sánh 3 ký tự đầu tiên trong mỗi chuỗi ban đầu chẳng hạn, khi đó chúng ta sẽ dùng tới Hàm strncmp().

Hàm strncmp() trong C là một hàm có sẵn trong header file string.h, giúp chúng ta tìm hiệu mã ký tự ASSCII giữa 2 chuỗi trong C. Thông qua hiệu này, chúng ta có thể so sánh 2 chuỗi trong C và tìm ra quan hệ bằng hay là lớn nhỏ giữa chúng.

Chúng ta sử dụng hàm strncmp() để so sánh 2 chuỗi trong C với số ký tự chỉ định với cú pháp sau đây:

Trong đó str1 và str2 là 2 chuỗi cần được so sánh, và n là phạm vi số ký tự tối đa tính từ đầu hai chuỗi được dùng để so sánh.

Giống như Kiyoshi đã hướng dẫn về hàm strcmp() ở trên thì hàm strncmp() cũng sử dụng hiệu mã ký tự ASSCII giữa hai chuỗi để so sánh chúng. Điểm khác biệt duy nhất đó là thay vì so sánh trên toàn bộ 2 chuỗi ban đầu, thì chúng ta chỉ tiến hành so sánh trên một phạm vi được quyết định bởi đối số n khi dùng hàm strcmp() mà thôi.

Ví dụ cụ thể:

int

main

(

void

)

{

char

s1[

10

] =

“abA”

;

char

s2[

10

] =

“aba”

;

int

n =

2

;

printf

(

“Ma ascii cua a:%d\n”

,

‘a’

);

printf

(

“Ma ascii cua A:%d\n”

,

‘A’

);

printf

(

“Ma ascii cua b:%d\n”

,

‘b’

);

printf

(

“Hieu ma ascii: %d\n”

,

strncmp

(s1,s2,n));

if

(

strncmp

(s1,s2,

2

)==

0

){

printf

(

“%d ky tu dau cua 2 chuoi bang nhau”

, n);

}

else

if

(

strncmp

(s1,s2,

2

)>

0

){

printf

(

“%d ky tu dau cua %s lon hon %s”

, n, s1, s2);

}

else

printf

(

“%d ky tu dau cua %s nho hon %s”

, n, s1, s2);

return

0

;

}

Kết quả:

Ma ascii cua a:97

Ma ascii cua A:65

Ma ascii cua b:98

Hieu ma ascii: 0

2 ky tu dau cua 2 chuoi bang nhau

Ở ví dụ trên, do chỉ định n=2 nên chúng ta chỉ so sánh 2 ký tự đầu ở mỗi chuỗi là ab và ab mà thôi. Do đó kết quả bằng nhau đã được trả về.

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn cách so sánh chuỗi trong C rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về C trong các bài học tiếp theo.