Người mua quyền chọn (Option Holder) là ai?

Người mua quyền chọn ( tiếng Anh : Option Holder ) là người bỏ ra ngân sách để mua quyền chọn và có quyền nhu yếu người bán quyền chọn có nghĩa vụ và trách nhiệm triển khai quyền chọn theo ý mình .Người mua quyền chọn (Option Holder) là ai? - Ảnh 1.Hình minh họa

Người mua quyền chọn (Option Holder)

Định nghĩa

Hợp đồng quyền chọn (Options contract) là một hợp đồng cho phép người nắm giữ nó được mua (nếu là quyền chọn mua) hoặc được bán (nếu là quyền chọn bán) một khối lượng hàng hoá cơ sở nhất định tại một mức giá xác định và trong một thời gian nhất định.

Các sản phẩm & hàng hóa cơ sở này hoàn toàn có thể là CP, chỉ số CP, trái phiếu, chỉ số trái phiếu, tiền hay hợp đồng tương lai .

Người mua quyền chọn trong tiếng Anh là Option Holder hay Option Buyer. Người mua quyền chọn là người bỏ ra chi phí để mua quyền chọn và có quyền yêu cầu người bán quyền chọn có nghĩa vụ thực hiện quyền chọn theo ý mình.

*Người bán quyền chọn (Option Writer) là người bán hợp đồng quyền chọn, mở một vị thế để thu phí quyền chọn từ người mua. Nói cách khác, người bán quyền chọn là người nhận chi phí của người mua quyền chọn và phải thực hiện theo yêu cầu của người mua quyền.

Đặc điểm của người mua quyền chọn

Người mua quyền chọn có thể sử dụng quyền chọn với mục đích phòng chống rủi ro trong hoạt động kinh doanh, thực hiện đầu cơ hay hưởng lợi từ hoạt động kinh doanh chênh lệch giá.

– Trong hợp đồng quyền chọn, người mua quyền chọn là người có quyền đối với người bán quyền chọn.

Quyền chọn là hợp đồng kinh tế tài chính duy nhất được cho phép người mua nó có quyền chứ không phải có nghĩa vụ và trách nhiệm. Người mua quyền chọn triển khai quyền chọn khi nó mang lại quyền lợi, ngược lại thì sẽ không triển khai quyền chọn .

Người mua quyền chọn được trao quyền mua hoặc quyền bán chứng khoán cơ sở, trong một khoảng thời gian nhất định, tại mức giá cụ thể. Để có được quyền này, người mua quyền phải trả một khoản phí cho người bán quyền để sở hữu hợp đồng quyền chọn, phí này gọi là phí quyền chọn.

*Cần lưu ý rằng, người mua quyền chọn sẽ phải trả phí quyền chọn cho người bán quyền ngay cả khi hợp đồng quyền chọn không được thực hiện.

– Lợi nhuận của người mua quyền chọn là không số lượng giới hạn trong khi đó lỗ của người mua quyền chọn được số lượng giới hạn bằng mức phí quyền chọn đã trả .

(Tài liệu tham khảo: Money-zine; Investopedia)