Hướng Dẫn Chia Lấy Phần Nguyên Trong Php Không, Php Cách Làm Tròn Số

*

Trong lập trình chắc chắn làm việc với các con số là tất yếu. Vậy bạn muốn chia lấy phần nguyên thì ta làm như thế nào?

Giả sử bạn có kết quả sau khi chia là 2.6 mà muốn lấy phần nguyên làm và làm tròn thành 3 thì ta dùng hàm round (float value <, int precision>)

round(2.6666, 0); // kq: 3round(2.6666, 1); // kq: 2.7

Tương tự nếu để lấy phần nguyên và làm tròn lên ta dùng hàm ceil(float value)

ceil(4.6) // ket qua = 5

Còn nếu bạn chỉ muốn lấy phần nguyên mà không làm tròn dù phần thập phân lớn hay nhỏ hơn 5 bạn dùng hàm floor()

floor(2.6) // ket qua 2;

Nếu có thắc mắc gì thì comment phía dưới nhé!

*
Liêm Phan

Liêm Phan

Mình lập backlinks.vn này với mục đích lưu lại + chia sẻ các các kiến thức mình đã biết hoặc đang tìm hiểu. Cơ bản giúp ích cho mình