In dãy Fibonacci sử dụng đệ quy trong C

Bài tập C: In dãy Fibonacci sử dụng đệ quy

Dãy Fibonacci là dãy số được tạo bằng cách: số kế tiếp bằng tổng của hai số liền trước. Dãy Fibonacci bắt đầu từ hai số F0 & F1. Giá trị ban đầu của F0 & F1 có thể tương ứng là 0, 1 hoặc 1, 1.

Điều kiện của dãy Fibonacci có thể tổng quát lại như sau:

Fn = Fn-1 + Fn-2

Dưới đây là ví dụ hai Fibonacci

F8 = 0 1 1 2 3 5 8 13

hoặc:

F8 = 1 1 2 3 5 8 13 21

Trong chương này chúng ta sẽ giải bài tập C này bởi sử dụng khái niệm đệ quy. Mời bạn theo dõi chương trình C dưới đây.

Chương trình C

Dưới đây là chương trình C để giải bài tập in dãy Fibonacci sử dụng đệ quy trong C:

#include <stdio.h>

int day_fibonaci(int i)
{
  if(i == 0)
  {
   return 0;
  }
  if(i == 1)
  {
   return 1;
  }
  return day_fibonaci(i-1) + day_fibonaci(i-2);
}

int main()
{
  int i;
  for (i = 0; i < 10; i++)
  {
    printf("%d	%n", day_fibonaci(i));
  }
  printf("
===========================
");
  printf("Zaidap chuc cac ban hoc tot! 
");
  return 0;
}

Biên dịch và thực thi chương trình C trên sẽ cho kết quả sau:

Dãy Fibonacci trong C

Loạt bài Bài tập C có giải của chúng tôi một phần dựa trên Tutorialspoint.com

Follow fanpage của team hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile … mới nhất của chúng tôi.

Bài học Bài tập C phổ biến tại vietjack.com: