Java Swing là gì? Đây là một thuật ngữ Kỹ thuật và công nghệ – Từ điển số

Java Swing là gì? Đây là một thuật ngữ Kỹ thuật và công nghệ . Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, hướng dẫn cách sử dụng Thuật ngữ Java Swing.

Thuật ngữ Java Swing

Java Swing là gì? Đây là một thuật ngữ Kỹ thuật và công nghệ

Java Swing là Java Swing. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Java Swing – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Java Swing là một java giao diện người dùng đồ họa nhẹ (GUI) Widget Toolkit bao gồm một tập hợp phong phú của các widget. Nó là một phần của lớp Java Foundation (JFC) và bao gồm một số gói cho việc phát triển các ứng dụng desktop giàu trong Java. Swing bao gồm tích hợp điều khiển như cây cối, nút hình ảnh, panes theo thẻ, thanh trượt, thanh công cụ, chọn canh màu, bảng và các vùng văn bản để hiển thị HTTP hoặc định dạng văn bản phong phú (RTF). các thành phần Swing được viết hoàn toàn bằng Java và do đó là nền tảng độc lập.

Thuật ngữ Java Swing

  • Java Swing là gì? Đây là một thuật ngữ Kỹ thuật và công nghệ có nghĩa là Java Swing là Java Swing. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Java Swing – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.Độ phổ biến(Factor rating): 5/10Java Swing là một java giao diện người dùng đồ họa nhẹ (GUI) Widget Toolkit bao gồm một tập hợp phong phú của các widget. Nó là một phần của lớp Java Foundation (JFC) và bao gồm một số gói cho việc phát triển các ứng dụng desktop giàu trong Java. Swing bao gồm tích hợp điều khiển như cây cối, nút hình ảnh, panes theo thẻ, thanh trượt, thanh công cụ, chọn canh màu, bảng và các vùng văn bản để hiển thị HTTP hoặc định dạng văn bản phong phú (RTF). các thành phần Swing được viết hoàn toàn bằng Java và do đó là nền tảng độc lập.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực .

Đây là thông tin Thuật ngữ Java Swing theo chủ đề được cập nhập mới nhất năm 2022.

Thuật ngữ Java Swing

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về Thuật ngữ Java Swing. Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập.