LAMBDA là gì?

Trong bài viết này, Big Data sẽ cùng bạn tìm hiểu về hàm vô danh hay còn gọi là hàm Lambda trong Python. Hàm Lambda là gì, cú pháp hàm Lambda như thế nào, và cách sử dụng hàm Lambda với ví dụ kèm theo ra sao, tất cả sẽ giải đáp ngay sau đây.

Trước khi khám phá về cú pháp hàm Lambda và cách sử dùng hàm Lambda với những ví dụ đơn cử, tất cả chúng ta sẽ khởi đầu bằng việc tìm hiểu và khám phá định nghĩa về hàm Lambda trong Python.

Tìm hiểu về hàm LAMBDA

Bạn đang đọc: LAMBDA là gì?

1. LAMBDA là gì?

Hàm Lambda trong Python là một hàm vô danh hay hàm ẩn danh ( Anonymous function ), một hàm được định nghĩa mà không có tên. Đây là một hàm nhỏ và bị hạn chế, không có nhiều hơn một dòng. Cũng giống như một hàm thông thường, một hàm Lambda hoàn toàn có thể có nhiều đối số với một biểu thức.

Trong Python, biểu thức Lambda được sử dụng để xây dựng các hàm ẩn danh. Để làm như vậy, bạn sẽ sử dụng từ khóa lambda (giống như bạn sử dụng def để định nghĩa các hàm thông thường). Mỗi hàm ẩn danh mà bạn xác định trong Python sẽ có 3 phần thiết yếu:

– Một hàm Lambda có thể lấy bất kỳ số lượng đối số nào, nhưng chúng chỉ chứa một biểu thức duy nhất. Biểu thức là một đoạn mã được thực thi bởi hàm Lambda, có thể trả về hoặc không trả về bất kỳ giá trị nào.
– Các hàm Lambda có thể được sử dụng để trả về các đối tượng hàm.
– Về mặt cú pháp, các hàm Lambda chỉ được giới hạn trong một biểu thức duy nhất.

2. Cách sử dụng hàm Lambda trong Python

Một hàm Lambda trong Python có cú pháp như sau :

2.1. Cú pháp của hàm Lambda

lambda la gi

Tại đây, bạn hoàn toàn có thể thêm bao nhiêu tham số tùy ý. Tuy nhiên, chú ý quan tâm rằng tất cả chúng ta không sử dụng dấu ngoặc xung quanh những tham số như tất cả chúng ta làm với những hàm thường thì. Biểu thức là bất kể biểu thức Python hợp lệ nào hoạt động giải trí trên những tham số bạn cung ứng cho hàm.

2.2. Ví dụ về hàm Lambda trong Python

Đây là một ví dụ về hàm Lambda tăng gấp đôi giá trị nhập vào :

cach su dung ham lambda

Trong ví dụ này, lambda x: x * 2 là hàm Lambda. x là đối số và x * 2 là biểu thức đảm nhận việc tính toán và trả về kết quả.

Hàm này không có tên. Nó trả về đối tượng hàm được gắn với định danh là nhan_doi. Chúng ta có thể gọi nó là một hàm thông thường. Lệnh

nhan_doi= lambda x: x * 2

gần giống như :

def nhan_doi(x):

return x * 2

Ngoài cách sử dụng hàm LAMBDA trong Python người dùng hoàn toàn có thể sử dụng hàm này trong Excel để tạo những hàm tùy chỉnh. Bạn hoàn toàn có thể xem cụ thể tại đây.

3. Sử dụng hàm Lambda trong Python

Thông thường, hàm Lambda được sử dụng khi cần một hàm vô danh trong một thời hạn ngắn. Trong Python, tất cả chúng ta sử dụng nó như một đối số cho bậc hàm cao hơn ( một hàm nhận những hàm khác làm đối số ). Hàm Lambda được sử dụng cùng với những hàm tích hợp sẵn như filter ( ), map ( ) hay reduce ( ) …

3.1. Ví dụ sử dụng hàm Lambda với hàm filter()

Hàm filter ( ) trong Python sẽ lấy những tham số trong một hàm hoặc một list. Hàm sẽ được gọi với tổng thể những mục trong list và list mới được trả về, chứa những mục mà hàm nhìn nhận là True. Đây là ví dụ về việc sử dụng hàm filter ( ) để chỉ lọc những số chẵn từ list :

tim hieu ve ham lambda va cach su dung

3.2. Ví dụ sử dụng hàm Lambda với hàm map()

Hàm map ( ) trong Python cũng lấy những tham số trong một hàm và một list. Hàm được gọi với tổng thể những mục trong list và list mới được trả về, chứa những mục được hàm trả về cho mỗi mục. Đây là một ví dụ sử dụng hàm map ( ) để nhân đôi tổng thể những mục trong một list.

lambda la gi

4. Tại sao sử dụng hàm Lambda?

Hàm Lambda được giải quyết và xử lý giống như những hàm thường thì ở cấp thông dịch. Theo một cách nào đó, bạn hoàn toàn có thể nói rằng hàm Lambda phân phối cú pháp nhỏ gọn để viết những hàm trả về một biểu thức duy nhất. Một trong những trường hợp sử dụng phổ cập nhất cho hàm Lambda là trong lập trình hàm vì Python tương hỗ mẫu hình ( hoặc kiểu ) lập trình được gọi là lập trình hàm.

Nó cho phép bạn cung cấp một hàm dưới dạng tham số cho một hàm khác (ví dụ: trong bản đồ, bộ lọc…). Trong những trường hợp như vậy, hàm Lambda mang đến một cách hay để tạo một hàm dùng một lần và chuyển nó làm tham số.