Bên cho vay (Lender) là ai? Đặc điểm

Bên cho vay ( tiếng Anh : Lender ) là một cá thể, một tổ chức triển khai công chúng hoặc tư nhân, hoặc một tổ chức triển khai kinh tế tài chính cung ứng tiền cho người khác với mong ước rằng những khoản tiền sẽ được hoàn trả .Bên cho vay (Lender) là ai? Đặc điểm - Ảnh 1.Ảnh minh họa. Nguồn : Prime Property Agency .

Bên cho vay

Khái niệm

Bên cho vay trong tiếng Anh là Lender.

Bên cho vay là một cá nhân, một tổ chức công chúng hoặc tư nhân, hoặc một tổ chức tài chính cung cấp tiền cho người khác với mong muốn rằng các khoản tiền sẽ được hoàn trả. Khoản hoàn trả bao gồm lãi suất hoặc lệ phí. Bên vay có thể hoàn trả định kì (như thanh toán hàng tháng) hoặc thanh toán tất cả một lần.

Đặc điểm của Bên cho vay

Bên cho vay hoàn toàn có thể phân phối vốn vì nhiều lí do, ví dụ như những khoản thế chấp ngân hàng, vay mua xe hơi hoặc cho vay doanh nghiệp nhỏ. Các lao lý của khoản vay xác lập nhu yếu của khoản vay, thời hạn vay và hậu quả của việc giao dịch thanh toán không đúng hạn. Một trong những khoản vay lớn nhất mà người tiêu dùng thường vay là thế chấp ngân hàng nhà. Việc cung ứng đủ điều kiện kèm theo của một khoản vay hay không phụ thuộc vào phần đông vào lịch sử dân tộc tín dụng thanh toán của người vay. Bên cho vay kiểm tra báo cáo giải trình tín dụng thanh toán của người vay, trong đó nêu cụ thể tên của những người cho vay, những loại gia hạn tín dụng thanh toán, loại tín dụng thanh toán nào được gia hạn, lịch sử dân tộc trả nợ của người vay, … Báo cáo giúp bên cho vay xác định liệu người vay có năng lực quản lí những khoản thanh toán giao dịch dựa trên việc làm và thu nhập hiện tại hay không.

Tại nhiều quốc gia, bên cho vay cũng có thể sử dụng điểm số của Fair Isaac Corporation (FICO) trong báo cáo tín dụng của người vay để xác định uy tín tín dụng và giúp đưa ra quyết định cho vay.

Khi đăng kí một khoản vay có bảo vệ, ví dụ như khoản vay tự động hóa hoặc hạn mức tín dụng thanh toán vốn chủ sở hữu, người vay dùng gia tài làm thế chấp ngân hàng. Bên cho vay sẽ thẩm định và đánh giá giá trị của gia tài bảo vệ, và khoản vay dược bảo vệ bởi gia tài bảo vệ sẽ được trừ đi khỏi giá trị đó. Phần còn lại sẽ tác động ảnh hưởng đến quyết định hành động cho vay. Bên cho vay nhìn nhận vốn khả dụng của người vay. Vốn ở đây gồm có tiền tiết kiệm chi phí, góp vốn đầu tư và những gia tài khác hoàn toàn có thể được sử dụng để trả nợ nếu thu nhập hộ mái ấm gia đình không đủ. Điều này rất có ích trong trường hợp người vay mất việc làm hoặc phải đương đầu với những thử thách kinh tế tài chính khác .

Bên cho vay có thể hỏi người vay dự định làm gì với khoản vay, chẳng hạn như sử dụng nó để mua một chiếc xe hoặc tài sản khác. Các yếu tố khác cũng có thể được xem xét, ví dụ như điều kiện môi trường hoặc kinh tế.

Ví dụ về bên cho vay

Các ngân hàng nhà nước, tổ chức triển khai tiết kiệm ngân sách và chi phí và cho vay, và những tổ chức triển khai tín dụng thanh toán hoàn toàn có thể phân phối những chương trình Quản trị doanh nghiệp nhỏ ( SBA ) và phải tuân thủ những nguyên tắc cho vay của SBA. Các tổ chức triển khai tư nhân, nhà góp vốn đầu tư thiên thần và nhà góp vốn đầu tư mạo hiểm cho vay tiền dựa trên tiêu chuẩn riêng của họ. Những người cho vay này cũng sẽ xem xét thực chất của doanh nghiệp, tính cách của chủ doanh nghiệp và doanh thu và tăng trưởng hàng năm dự kiến của doanh nghiệp. Các chủ doanh nghiệp nhỏ chứng tỏ năng lực trả nợ của họ bằng cách phân phối cho bên cho vay cả bảng cân đối cụ thể gia tài, nợ phải trả và giá trị ròng của doanh nghiệp và cá thể. Mặc dù chủ doanh nghiệp hoàn toàn có thể yêu cầu một kế hoạch trả nợ, nhưng bên cho vay vẫn là bên có lời nói sau cuối về những pháp luật.

(Theo Investopedia)