Lộ trình học Javascript đến Reactjs – Fast Track – Trung tâm đào đạo lập trình viên chuyên nghiệp

Một trong những câu hỏi thông dụng là học javascript như thế nào ? Nên học khóa gì ? Câu hỏi được những bạn gửi đến trong đó có nhiều bạn bỏ nghề và muốn quay trở lại con đường js, hoặc có những bạn đang học nhưng rất mông lung và mơ hồ về nên khởi đầu từ đâu ?Các bạn chỉ cần đi theo lộ trình và những gì không hiểu thì hãy tìm hiểu thêm tại những blog của những chuyên viên, họ sẽ lý giải cặn kẽ cho bạn .Do đó, ở bài viết này là tổng hợp những lộ trình cho những bạn đi một cách đúng nhất để học làm thế nào cho hiệu suất cao và chớp lấy nhanh những yếu tố. Để việc học trở nên mê hoặc và kiên trì trong suốt quy trình này, bạn cần phải đi từ kim chỉ nan đến thực sự kiến thiết xây dựng một cái gì đó trong thời hạn tối thiểu hoàn toàn có thể .

Tập trung vào những gì quan trọng nhất, những nguyên tắc cơ bản

Nắm vững các khối xây dựng của lập trình (như các hàm, đối tượng và logic điều kiện) là nhiệm vụ quan trọng nhất của bạn khi là một lập trình viên khởi đầu. Điều đó vì sự lưu loát với các lĩnh vực cốt lõi này là vô cùng quan trọng đối với mọi thứ bạn sẽ làm trong bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào, không chỉ JavaScript. Các khung, công cụ và thậm chí các ngôn ngữ đến và đi, nhưng các nguyên tắc cơ bản không bao giờ thay đổi.

DOM

Tìm hiểu cách nhận những thành phần trên trang và thực thi mọi thứ với chúng như add hoặc remove classes, get properties, set properties, add styles, và quan trọng bạn phải biết những sự kiện listener multiple elements trong javascript được sử dụng nhiều nếu bạn sử dụng DOM .

Strings, Arrays, and Objects .

Đôi khi chính các bạn cũng phải tự hỏi chúng là gì? Tại sao lại sử dụng cái này mà không phải cái kia. Ngoài ra, làm thế nào để lấy data trong string, array, hoặc object và thao tác với nó theo một cách nào đó: thêm hoặc xóa nội dung, hoặc chuyển đổi nó thành một giá trị khác…. Nếu thực sự bạn có một niềm đam mê mãnh liệt đối với ngôn ngữ javascript thì bạn có thể học online và miễn phí tại “Tự học lập trình javascript”.

Variables, Functions, and Scope .

Bạn nên sử dụng functional declarations hay function expressions ( sự độc lạ giữa chúng như thế nào ? ). Arrow function là gì ? Function hosting là gì ? Sự độc lạ giưã let, var, const ? Khi nào nên dùng mỗi loại như vậy ? Scope là gì ? Nó ảnh hưởng tác động và rò rỉ như thế nào trong code của bạn ?Example : Function Expression

Và đây là những kỹ năng và kiến thức bạn không hề bỏ lỡ

  • Scope
  • Hoisting
  • Prototypal Inheritance
  • Higher Order Functions
  • Callbacks
  • immediately Invoked Function Expressions

  • Closure
  • The Module Pattern
  • An Understanding of the keyword this
  • Promises

DOM injeciton

Cách tạo những element HTML mới và đưa chúng vào trang. Làm thế nào để bạn up hoặc down DOM để tìm những thành phần cha hoặc con ? Làm thế nào để vận động và di chuyển bên trong những thành phần phức tạp ?

Browser Storage

Làm thế nào để tàng trữ tài liệu cục bộ trong trình duyệt để sử dụng sau này ? Điều này gồm có những thứ như localStorage, sessionStorage, cookie trình duyệt và cách truy xuất giá trị từ những chuỗi truy vấn .

Ajax và HTTP

Làm cách nào để lấy tài liệu từ API hoặc tự động hóa lấy nội dung từ một trang khác trên website của bạn ?

Writing Plugins

Chúng tôi khuyến khích những bạn tập trung chuyên sâu vào phần này, nó thật sự giúp những bạn up to level trong javascript. Làm thế nào để cấu trúc mã của bạn để linh động hơn. Làm thế nào để viết những tập lệnh hoàn toàn có thể lan rộng ra quy mô, kiểm soát và điều chỉnh và lan rộng ra cho những trường hợp sử dụng trong tương lai mà bạn đã nghĩ đến nhưng không cần chạm vào mã cốt lõi ?

Web Apps

Cách kiến thiết xây dựng những ứng dụng web tương tác và ứng dụng trang static mà không cần thư viện hoặc một framwork nào khác ?

Các thủ pháp trong javascript

Ngôn ngữ nào cũng có những thủ thuật giúp các lập trình viên nhanh chóng gỡ rối những đoạn code dài dòng lê thê, hay là những biến hoặc giá trị bị rò rỉ mà mình không hề hay biết. Thì các thủ thuật ở khắp mọi nơi trên các blog của các chuyên gia họ đã đúc kết cho các bạn. Việc của các bạn chỉ việc apply vào cho bản thân mình hằng ngày.

Lập trình không đơn thuần là code

Điều ở đầu cuối trong yếu tố thời điểm ngày hôm nay là những bạn không nên tập trung chuyên sâu quá nhiều về code và kiến thức và kỹ năng. Khi những bạn trang bị vừa đủ kim chỉ nan, ý thức và luôn chịu khó tìm tòi thì có những thời cơ đến với bạn. Và khi những bạn làm với niềm đam mê thì kiến thức và kỹ năng, mã code và đương nhiên là tiền tài sẽ tự tìm đến với những bạn .

Con đường học tập với lộ trình này được thiết kế để giúp các bạn không còn cảm thấy mơ hồ. Các kỹ năng này sẽ giúp bạn đạt được những kỹ năng giúp cho bạn trên con đường sau này.

Nguồn : anonystick.com