Lỗi HTTP 302 là gì & Cách khắc phục? [4 Phương pháp thử nghiệm đã giải thích]

Whenever we get a HTTP 302 error, it requires a redirect and the same questions usually arise :

Dưới đây là một số câu hỏi:

 1. Trang web của tôi đã sẵn sàng cho nó?
 2. Loại chuyển hướng nào là thích hợp nhất cho trường hợp của tôi?
 3. Tôi sẽ mất tất cả các công việc SEO tôi đã làm cho đến nay?
 4. Google sẽ phạt tôi chứ? Điều gì xảy ra nếu tôi loại bỏ chuyển hướng?
 5. Chúng được làm như thế nào?
 6. Làm cách nào để sửa lỗi 302? (nếu nó xảy ra)

Trong bài viết này, tôi sẽ trả lời tất cả những câu hỏi này để bạn có sự rõ ràng hơn để tiến hành trong từng trường hợp.

Chuyển hướng 302 là gì?

Code 302 indicates a temporary redirection.
One of the most notable features that differentiate it from a Chuyển hướng 301 là, trong trường hợp 302 chuyển hướng, sức mạnh của SEO không được chuyển sang một URL mới.

Google SEO

Điều này là do chuyển hướng này đã được thiết kế để được sử dụng khi có nhu cầu chuyển hướng nội dung đến một trang sẽ không phải là trang cuối cùng.
Do đó, một khi chuyển hướng được loại bỏ, trang gốc sẽ không mất vị trí trong công cụ tìm kiếm Google.
Mặc dù không phổ biến lắm khi chúng ta thấy mình cần chuyển hướng 302, nhưng tùy chọn này có thể rất hữu ích trong một số trường hợp. Đây là những trường hợp thường gặp nhất:

 • Khi chúng tôi nhận ra rằng có một số nội dung không phù hợp trên một trang. Trong khi chúng tôi giải quyết vấn đề, chúng tôi có thể chuyển hướng người dùng đến một trang khác có thể quan tâm.
 • Trong trường hợp một cuộc tấn công vào trang web của chúng tôi yêu cầu khôi phục bất kỳ trang nào, chuyển hướng này có thể giúp chúng tôi giảm thiểu tỷ lệ mắc.

Chuyển hướng 302 là mã thông báo cho khách truy cập một URL cụ thể rằng trang đã được di chuyển tạm thời, hướng họ trực tiếp đến vị trí mới.
Nói cách khác, redirect 302 được kích hoạt khi robot của Google hoặc các công cụ tìm kiếm khác yêu cầu tải một trang cụ thể. Tại thời điểm đó, nhờ chuyển hướng này, máy chủ trả về phản hồi tự động cho biết một URL mới.
Bằng cách này, các lỗi và phiền toái được tránh cả cho công cụ tìm kiếm và người dùng, đảm bảo điều hướng trơn tru.

Chuyển hướng 302 để làm gì?

Ví dụ, chuyển hướng 302 phục vụ để có một số phiên bản của trang chủ bằng các ngôn ngữ khác nhau.
The main one can be in English, but if the visitors come from other countries then this system automatically redirects them to a page in their language.

Chuyển hướng 302

Theo cách này, một sự kêu gọi của lưu lượng web đạt được, nhưng đồng thời, tác động ảnh hưởng ở Lever SEO của trang chính không bị pha loãng. Điều này liên tục tăng trưởng, mặc dầu không có sự chuyển giao thẩm quyền, như chúng tôi đã lý giải trước đó .

Ví dụ chuyển hướng HTTP 302

The most common HTTP 302 redirect example case is Google.
Bất kể quốc gia nào bạn truy cập, nếu bạn nhập https://www.google.com/, you will be redirected to the Google version in the language/country that corresponds to you.

tìm kiếm trên google
Trong trường hợp của Đức, 302 tự động đưa chúng tôi đến https://www.google.de/ để chúng tôi có thể tìm kiếm nội dung bằng tiếng Đức.
Cổng của các công ty thành công như Coca-Cola hay thậm chí Fujitsu cũng sử dụng hệ thống này để chuyển hướng lưu lượng đến nơi mà họ cho là thuận tiện nhất.

What causes HTTP 302 error?

Here are some of the most common reasons for the 302 redirect error:

 • Sử dụng 302 chuyển hướng trong khi tên miền đang di chuyển;
 • Tạo chuyển hướng 302 khi bạn di chuyển tài liệu;
 • Sử dụng chuyển hướng 302 trong khi thay đổi giao thức trang web;
 • Tạo 302 chuyển hướng trong khi cấu trúc trang web đang thay đổi.

Chuyển hướng HTML 302 không được khuyến nghị khi phương thức của yêu cầu ban đầu được áp dụng cho yêu cầu của URL đích – ví dụ: di chuyển URL của một chỉ thị biểu mẫu sử dụng phương thức POST trong một khoảng thời gian cụ thể.
Bạn không nên sử dụng mã trạng thái 302 nếu bạn muốn chuyển trọng số SEO sang URL đích.

How to identify HTTP 302 error?

Xác minh rằng chuyển hướng 301 và 302 cài đặt đúng là rất dễ dàng.
When entering into the address bar of the old address, we observe what is happening.
The change of address indicates that everything is fine with the redirect.
The address remains the same – you need to look for the source of the problem, but first, we advise you to clean the cache and try again.

tên miền
Có một tùy chọn khác – để áp dụng để kiểm tra mã phản hồi của máy chủ cho các dịch vụ trực tuyến, ví dụ: http://example.com/e_redirect/.
Nếu bạn thiết lập chuyển hướng chính xác, sau khi nhập tên miền, bạn sẽ thấy mã phản hồi 301 hoặc 302. Nó phụ thuộc vào loại chuyển hướng bạn dự định nhận ban đầu.
Một số dịch vụ còn hiển thị mã do máy chủ cung cấp sau khi chuyển hướng và ở đây chỉ có một tùy chọn hợp lệ – 200 OK.