Cơ chế thị trường (Market Mechanism) là gì?

Cơ chế thị trường ( tiếng Anh : Market Mechanism ) là quy trình tương tác lẫn nhau giữa những chủ thể ( hoạt động giải trí ) kinh tế tài chính trong việc hình thành Chi tiêu, phân phối tài nguyên, xác lập khối lượng và cơ cấu tổ chức sản xuất .Cơ chế thị trường (Market Mechanism) là gì? - Ảnh 1.Hình minh họa. Nguồn : Portugal Resident

Cơ chế thị trường (Market Mechanism)

Định nghĩa

Cơ chế thị trường trong tiếng Anh là Market Mechanism.

Cơ chế thị trường thường được hiểu là một hệ thống thị trường tự do. Đối với một người dân, tự do có nghĩa là khi bạn đi đến một thị trường, sẽ không có giới hạn nào ở đó – bạn có thể mua bao nhiêu tùy thích hoặc bán ở bất kì mức giá nào hoặc chọn không làm gì.

Cũng hoàn toàn có thể hiểu cơ chế thị trường là quy trình tương tác lẫn nhau giữa những chủ thể ( hoạt động giải trí ) kinh tế tài chính trong việc hình thành Ngân sách chi tiêu, phân phối tài nguyên, xác lập khối lượng và cơ cấu tổ chức sản xuất .Sự tương tác của những chủ thể tạo nên những điều kiện kèm theo nhất định để đơn vị sản xuất, với hành vi tối đa hóa doanh thu, sẽ địa thế căn cứ vào giá thành thị trường để quyết định hành động ba yếu tố : sản xuất cái gì, sản xuất như thế nào, sản xuất cho ai .

Hiểu về cơ chế thị trường

– Trong cơ chế thị trường, bạn được tự do đưa ra quyết định liên quan đến việc mua và bán. Adam Smith đã sử dụng sự tự do này để hình thành khái niệm về bàn tay vô hình.

– Bàn tay vô hình đề cập đến các hành động hay quyết định cá nhân của các tác nhân kinh tế dẫn đến phúc lợi tối đa cho nền kinh tế. Các quyết định này hoạt động về mặt cung và cầu cho một hàng hóa, được gọi chung là cơ chế thị trường.

– Theo Adam Smith mọi hoạt động giải trí của những cá thể trong xã hội chỉ nhằm mục đích ship hàng quyền lợi của chính những cá thể đó, chứ không phải vì quyền lợi hội đồng .- Tuy nhiên, trải qua phân công lao động, trải qua thị trường và chính sách Chi tiêu, hàng loạt xã hội cũng sẽ được hưởng lợi từ hoạt động giải trí riêng không liên quan gì đến nhau của những cá thể, một ” bàn tay vô hình dung ” sẽ dẫn dắt con người trong khi thao tác có lợi cho mình thì đồng thời đã góp phần quyền lợi cho tập thể .

Phân bổ nguồn lực theo cơ chế thị trường

– Phân bổ nguồn lực theo cơ chế thị trường phải tuân thủ theo các qui luật của thị trường như qui luật về sự khan hiếm, qui luật cung – cầu, qui luật giá trị… để phân bổ một cách có hiệu quả các nguồn lực của xã hội.

– Phương thức phân chia nguồn lực lấy động cơ tối đa hóa quyền lợi làm tiềm năng phân chia. Nguồn lực sẽ được phân chia vào những ngành, nghành hay địa phận nào mang lại quyền lợi tối đa cho người chiếm hữu nguồn lực đó. Theo hình thức phân chia này, sản phẩm & hàng hóa và dịch vụ sản xuất ra được phân phối theo giá thành cân đối cung – cầu trên thị trường .

– Mặc dù vậy, cơ chế thị trường không thể bao quát hết toàn bộ nền kinh tế quốc dân, vì còn những mục tiêu khác mà xã hội muốn theo đuổi chứ không chỉ tối đa hóa lợi ích cá nhân, ví dụ như mục tiêu công bằng hay ổn định kinh tế vĩ mô.

(Tài liệu tham khảo: Economics discussion; Giáo trình Kinh tế công cộng, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân)