Mệnh đề Switch trong lập trình Java – CodeGym Đà Nẵng

Chào các em. Hôm nay chủ đề của chúng ta sẽ về Switch trong lập trình Java. Switch dùng để chọn thực thi một khối lệnh đúng trong nhiều khối lệnh đưa ra. Câu lệnh Switch trong lập trình Java được sử dụng cho nhiều trường hợp. Người dùng thường chọn sử dụng lệnh Switch thay thế cho các câu lệnh điều kiện If-Else vì tính ngắn gọn, rõ ràng của nó. Các biểu thức sử dụng trong Switch được yêu cầu phải là các kiểu dữ liệu Byte, Short, Int, Long, Enum và có thể là String. Cụ thể Switch là gì, cú pháp để dùng câu lệnh như thế nào, bài chia sẻ dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn.

switch(expression) {

  case x:

    // code block

    break;

  case y:

    // code block

    break;

  default:

    // code block

}

int day = 4;

switch (day) {

  case 1:

    System.out.println(“Monday”);

    break;

  case 2:

    System.out.println(“Tuesday”);

    break;

  case 3:

    System.out.println(“Wednesday”);

    break;

  case 4:

    System.out.println(“Thursday”);

    break;

  case 5:

    System.out.println(“Friday”);

    break;

  case 6:

    System.out.println(“Saturday”);

    break;

  case 7:

    System.out.println(“Sunday”);

    break;

}

/Kết quả là “Thursday” (day 4)

CODEGYM ĐÀ NẴNG – TRUNG TÂM ĐÀO TẠO LẬP TRÌNH HIỆN ĐẠI

⚓

Địa chỉ: Tầng 10 số 295 Nguyễn Tất Thành, Phường Thanh Bình, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

☎️

Hotline: 0236 651 7021

🖥

Facebook: CodeGym Đà Nẵng

levunguyen.com