portion tiếng Anh là gì?

portion tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng portion trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ portion tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm portion tiếng Anh
portion
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ portion

Bạn đang chọn từ điển Anh-Việt, hãy nhập từ khóa để tra.

Bạn đang đọc: portion tiếng Anh là gì?

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Định nghĩa – Khái niệm

portion tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ portion trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ portion tiếng Anh nghĩa là gì.

portion /’pɔ:ʃn/

* danh từ
– phần, phần chia
– phần thức ăn (đựng ở đĩa đem lên cho khách, ở quán ăn)
– của hồi môn
– số phận, số mệnh

* ngoại động từ
– ((thường) + out) chia thành từng phần, chia ra
– chia phần cho, phân phối
=to portion something to somebody+ chia phần cái gì cho ai
– cho của hồi môn

portion
– một phần, một khúc, một đoạn
– p. of series khúc của chuỗi

Thuật ngữ liên quan tới portion

Tóm lại nội dung ý nghĩa của portion trong tiếng Anh

portion có nghĩa là: portion /’pɔ:ʃn/* danh từ- phần, phần chia- phần thức ăn (đựng ở đĩa đem lên cho khách, ở quán ăn)- của hồi môn- số phận, số mệnh* ngoại động từ- ((thường) + out) chia thành từng phần, chia ra- chia phần cho, phân phối=to portion something to somebody+ chia phần cái gì cho ai- cho của hồi mônportion- một phần, một khúc, một đoạn- p. of series khúc của chuỗi

Đây là cách dùng portion tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ portion tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

portion /’pɔ:ʃn/* danh từ- phần tiếng Anh là gì?
phần chia- phần thức ăn (đựng ở đĩa đem lên cho khách tiếng Anh là gì?
ở quán ăn)- của hồi môn- số phận tiếng Anh là gì?
số mệnh* ngoại động từ- ((thường) + out) chia thành từng phần tiếng Anh là gì?
chia ra- chia phần cho tiếng Anh là gì?
phân phối=to portion something to somebody+ chia phần cái gì cho ai- cho của hồi mônportion- một phần tiếng Anh là gì?
một khúc tiếng Anh là gì?
một đoạn- p. of series khúc của chuỗi