So sánh mảng đa chiều trong PHP | Hơn 100 bài tập PHP có giải hay nhất tại VietJack

So sánh mảng đa chiều trong PHP

Bài tập PHP: So sánh mảng đa chiều

Viết PHP script để so sánh hai mảng đa chiều và trả về sự khác nhau.

PHP script

Dưới đây là phần PHP code để giải bài tập so sánh mảng đa chiều trong PHP:

<html>
  
  <head>
   <title>So sánh mảng đa chiều trong PHP</title>
  </head>
  <body>
  
    <?php
    function so_sanh_key($a,$b) 
		{ 
			if($a===$b)     
			return 0; 
			return($a > $b)? 1: -1; 
		} 
		function ham_so_sanh_mang($arr1, $arr2) 
		{ 
		 return array_diff_uassoc($arr1['c'], $arr2['c'],"so_sanh_key"); 
		} 
		//khai báo các mảng đa chiều
		$color1=array('a'=>'White','b'=>'Red','c'=>array('a'=>'Green','b'=>'Blue','c'=>'Yellow')); 
		$color2=array('a'=>'White','b'=>'Red','c'=>array('a'=>'White','b'=>'Red','c'=>'Yellow')); 
		print_r(ham_so_sanh_mang($color1, $color2));
    ?>
    
  </body>
</html>

Quảng cáo

Kết quả

Lưu PHP code trên trong một file có tên là test.php trong htdocs, sau đó mở trình duyệt và gõ địa chỉ http://localhost:8080/test.php sẽ cho kết quả:

So sánh mảng đa chiều trong PHP | Bài tập PHP có giải

Các bài tập về mảng trong PHP khác có trên VietJack:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, PHP, Java, C, C++, Javascript, HTML, Python, Database, Mobile … mới nhất của chúng tôi.

bai-tap-mang-trong-php.jsp