Sử dụng hàm alert để in ra thông tin cá nhân của bạn

Sử dụng hàm alert để in ra thông tin cá nhân của bạn

Trong bài tập này các bạn sẽ được thực hành với hàm alert. Hãy sử dụng hàm alert để xuất ra thông tin cá nhân của bạn, các thông tin bao gồm:

 • Họ và tên
 • Email
 • Địa chỉ

test php

Bài giải

——————– ######## ——————–

Bài này khá đơn giản nên mình không giải thích nhiều nhé các bạn.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại

freetuts.net

, không được copy dưới mọi hình thức.

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Freetuts.net - Bài tập Javascript</title>
  </head>
  <body>
    <script language="javascript">
      var name = 'Nguyễn Văn Cường';
      var email = '[email protected]';
      var address = 'Thôn 2, Eahu, Cưkuin, Đăklăk';
      
      alert('Tên của bạn là' + name);
      alert('Email của bạn là' + email);
      alert('Địa chỉ của bạn là' + address);
    </script>
  </body>
</html>

Trong ví dụ này mình có sử dụng toán tử nối chuỗi đó là toán tử +, toán tử này có tác dụng nối hai chuỗi với nhau.

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục: