Tải Driver Booster 4.3.0

Có gì mới trong bản Update 4.3.0.504 mới nhất này?

· Hỗ trợ việc cập nhật các trò chơi mới phần Microsoft .NET Framework 4.
· Hỗ trợ việc cập nhật các driver NVIDIA GeForce 378,78 đặc biệt là cho card đồ họa GTX 1080.
· Thêm tùy chọn tắt hiệu ứng hình ảnh động cho khả năng chạy mượt mà hơn trên các máy tính cấu hình thấp.
· Tối ưu hóa Scan Engine giúp cung cấpdriver ổn định hơn và an toàn hơn.
· Tăng cường Engine cài đặt giúp tăng tỷ lệ driver được cài đặt thành công.
· Sửa các lỗi trên phiên bản trước.

Hướng dẫn cập nhật Driver với IObit Driver Booster 4.3.0 Pro

Theo mặc định thì phần mềm sẽ tự động quét mỗi khi khởi động phần mềm, nếu bạn muốn tự quét thì có thể vào Setting và tắt đi theo hình dưới:

Quá trình quét sẽ diễn ra mất chút thời gian, kết quả quét sẽ được hiển thị theo các nhóm:
· Driver lỗi thời, phân loại thành 3 nhóm Extremely Old, Very Old, và Old
· Những Driver còn thiếu – Missing Driver
· Những driver bị lỗi – Faulty

Quá trình quét sẽ diễn ra mất chút thời gian, kết quả quét sẽ được hiển thị theo các nhóm:· Driver lỗi thời, phân loại thành 3 nhóm, và· Những Driver còn thiếu –· Những driver bị lỗi –

· Hỗ trợ việc cập nhật các trò chơi mới phần Microsoft .NET Framework 4.· Hỗ trợ việc cập nhật các driver NVIDIA GeForce 378,78 đặc biệt là cho card đồ họa GTX 1080.· Thêm tùy chọn tắt hiệu ứng hình ảnh động cho khả năng chạy mượt mà hơn trên các máy tính cấu hình thấp.· Tối ưu hóa Scan Engine giúp cung cấpdriver ổn định hơn và an toàn hơn.· Tăng cường Engine cài đặt giúp tăng tỷ lệ driver được cài đặt thành công.· Sửa các lỗi trên phiên bản trước.Theo mặc định thì phần mềm sẽ tự động quét mỗi khi khởi động phần mềm, nếu bạn muốn tự quét thì có thể vào Setting và tắt đi theo hình dưới: