Tài liệu tham khảo HTML CSS cơ bản 🎉 | Easy Frontend

Việc chọn lọc ra những tài nguyên để tham khảo khi mới bắt đầu học thật sự không dễ dàng tí nào khi có cả rất nhiều nguồn khác nhau. Hiểu được lý do đó, mình có tổng hợp lại một số link tham khảo hay, hi vọng có thể giúp ịch cho mọi người 😉.

Các trang web tài liệu#

 • Interneting Is Hard: https://www.internetingishard.com/html-and-css/
 • Smashing Magazine: https://www.smashingmagazine.com/
 • CSS Author: https://cssauthor.com/
 • Tra cứu thẻ HTML: https://htmlreference.io/
 • Tra cứu thuộc tính CSS: https://cssreference.io/
 • Learn to Code HTML & CSS: https://learn.shayhowe.com/html-css/
 • Scotch: https://scotch.io/tutorials
 • Blog chia sẻ kiến thức HTML/CSS: https://evondev.com/

Vlog / Youtube channel#

 • Easy Frontend (kênh của mình 🤣) https://youtube.com/easyfrontend
 • Evondev: https://www.youtube.com/c/evondev
 • Fireship: https://www.youtube.com/channel/UCsBjURrPoezykLs9EqgamOA

Học qua game#

 • CSS Dinner (Học cách viết CSS Selector) https://flukeout.github.io/
 • Flexbox Froggy (luyện tập flexbox) https://flexboxfroggy.com/
 • Flexbox Defense (luyện tập flexbox) http://www.flexboxdefense.com/
 • Grid Garden (luyện tập CSS Grid) https://cssgridgarden.com/

Chúc các bạn thành công nhé! 😉
Nếu gặp vấn đề gì thì hãy thông báo lên group nhé! 🙂