Tải phần mềm teamviewer 12 miễn phí – Download – Phần mềm quản lý đào tạo

Teamviewer 12 phiên bản miễn phí

Download bản cài đặt phần mềmMở tập tin đã tải về được, màn hình sẽ xuất hiện, bạn có thể chọn 2 chế độ:

 1. Cho phép chạy ngay không cần cài đặt:

    – Bạn chọn mục Run only, nghĩa là chỉ chạy ứng dụng, không cần cài đặt.
    – Bạn chọn mục Personal, nghĩa là đối tượng sử dụng cá nhân.

Tải phần mềm teamviewer 12 miễn phí

 2. Cài đặt phần mềm, sau đó mới mở ứng dụng Teamviewer để chạy:

    – Bạn chọn mục Basic installation, nghĩa là cho phép cài đặt phần mềm (cách cài đơn giản).

    – Bạn chọn mục Personal, nghĩa là đối tượng sử dụng cá nhân, không phải doanh nghiệp hay tổ chức.

Tải phần mềm teamviewer 12 miễn phí

Sau đó mở chương trình lên, nhìn vào màn hình ta có 2 thông số quan trọng đó là 

ID

 và 

Password

.

Hãy giữ nguyên màn hình và gởi thông tin 

ID

Password

 mà bạn nhìn thấy cho chúng tôi hoặc cho người đang cần điều khiển máy tính của bạn.

Hướng dẫn sử dụng TeamViewer 12

Vui lòng email về 

[email protected]

 để được tư vấn phần mềm miễn phí.