Tải xuống Trung tâm Bàn phím và Chuột

Trung tâm Chuột và Bàn phím của Microsoft là một ứng dụng giúp bạn tận dụng tối đa bàn phím và chuột Microsoft của mình. Trung tâm Chuột và Bàn phím giúp bạn cá nhân hóa và tùy chỉnh cách bạn làm việc trên PC của mình.

Ứng dụng này không sẵn dùng cho chế Windows S. 

Tải xuống bản phát hành mới nhất của Trung tâm Bàn phím và Chuột:  

Bản phát hành mới nhất: Trung tâm Chuột và Bàn phím 14

Bản phát hành mới nhất này hỗ trợ các thiết bị mới sau:

  • Chuột Nhựa Microsoft Ocean

  • Phiên bản Đặc biệt của Microsoft Bluetooth Mouse Artic Camo

  • Phiên bản Đặc biệt của Microsoft Bluetooth Mouse Nightfall Camo

  • Phiên bản Đặc biệt của Microsoft Bluetooth Mouse Forest Camo

  • Chuột Microsoft Bluetooth Công thái học

  • Bàn phím Thu gọn Microsoft Designer

  • Microsoft Number Pad

Tính năng mới hoặc cải tiến

Bản phát hành mới nhất này gồm các tính năng hoặc cải tiến mới này:

  • Smart Switch hiện hỗ trợ cả chuột và bàn phím.

  • Dùng Spotlight để thể hiện những điều bạn đang nói đến trong cuộc họp trực tuyến — chỉ cần bấm chuột để đặt tiêu điểm trên một phần màn hình của bạn.

Trung tâm Chuột và Bàn phím của Microsoft hỗ trợ những thiết bị nào?