Thay đổi kiểu chữ hoa/thường

  • Trước tiên, hãy chèn một cột tạm thời bên cạnh cột có chứa văn bản bạn muốn chuyển đổi. Trong trường hợp này, chúng tôi đã thêm một cột mới (B) ở bên phải cột Tên Khách hàng. Trong ô B2, nhập =PROPER(A2), rồi nhấn Enter. Công thức này sẽ chuyển đổi tên trong ô A2 từ chữ hoa thành chữ thích hợp. Để chuyển đổi văn bản thành chữ thường, thay vào đó hãy nhập =LOWER(A2). Dùng =UPPER(A2) trong trường hợp bạn cần chuyển đổi văn bản thành chữ hoa, thay thế A2 bằng tham chiếu ô thích hợp.

    Bây giờ, điền công thức vào cột mới. Cách nhanh nhất để làm điều này là chọn ô B2, rồi bấm đúp vào hình vuông nhỏ màu đen xuất hiện ở góc dưới bên phải của ô.
    Hình vuông nhỏ màu đen để điền xuống công thức
     

    Mẹo: Nếu dữ liệu của bạn nằm trong một Excel bảng, cột được tính sẽ tự động được tạo với các giá trị được điền xuống cho bạn khi bạn nhập công thức.