Thay đổi thiết đặt bảo mật macro trong Excel

Office công nghệ Microsoft Authenticode để cho phép người tạo macro ký điện tử vào tệp hoặc dự án macro. Chứng chỉ được sử dụng để tạo chữ ký này xác nhận rằng macro hoặc tài liệu có nguồn gốc từ người ký đó và chữ ký xác nhận rằng macro hoặc tài liệu chưa bị thay đổi.

Sau khi bạn cài đặt chứng chỉ số, bạn có thể ký vào tệp và dự án macro.

Lấy chứng chỉ số để ký

Bạn có thể có được chứng chỉ số từ cơ quan cấp chứng chỉ (CA) thương mại hoặc từ người quản trị bảo mật nội bộ hoặc chuyên gia công nghệ thông tin (IT).

Để tìm hiểu thêm về cơ quan cấp chứng chỉ mà cung cấp dịch vụ cho sản phẩm Microsoft, hãy xem danh sách Thành viên Chương trình Chứng chỉ Gốc của Microsoft.

Tạo chứng chỉ số của bạn để tự ký

Bạn cũng có thể tạo chứng chỉ tự ký của riêng mình bằng công cụ Selfcert.exe.

Lưu ý: Vì chứng chỉ số bạn tạo không do cơ quan cấp chứng chỉ chính thức cấp, các dự án macro được ký với chứng chỉ như vậy được gọi là dự án tự ký. Microsoft Office chỉ tin cậy vào chứng chỉ tự ký trên máy tính đã có chứng chỉ đó trong kho lưu trữ Chứng chỉ Cá nhân của bạn.

Để biết thêm thông tin về cách ký điện tử macro, hãy xem Ký điện tử dự án macro.