Thẻ trong HTML

Thẻ <button> trong HTML

Miêu tả

Thẻ HTML <button> được sử dụng để tạo một nút trong mẫu HTML. Bạn có thể cũng sử dụng thẻ <input> để tạo các nút tương tự.

Ví dụ

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Vi du the Button trong HTML</title>
</head>
<body>
<form>
<button name="button" value="OK" type="button">Click Me</button>
</form>
</body>
</html>

Nó sẽ cho kết quả sau

Quảng cáo

Các thuộc tính Global

Thẻ này hỗ trợ tất cả các thuộc tính Global được miêu tả trong chương: Tổng hợp thuộc tính trong HTML

Các thuộc tính đặc trưng

Thẻ HTML <button> cũng hỗ trợ các thuộc tính sau:

Thuộc tínhGiá trịMiêu tả
autofocus html-5autofocusXác định rằng nút nên có đầu vào (input) trọng tâm khi trang đó load.
disabledhtml-5disabledXác định nút là disabled.
form html-5form_idXác định form mà nút sở hữu.
formaction html-5URLXác định các link mà form chấp nhận.
formenctype html-5application
multipart/form-data
text/plainXác định cách dữ liệu form được mã hóa trước khi gửi nó tới server.
formmethod html-5get
postXác định cách để gửi dữ liệu form.
formnovalidatehtml-5formnovalidateXác định rằng dữ liệu form nên là không hợp lệ.
formtarget html-5_blank
_self
_parent
_topXác định nơi mà phản hồi là hợp lệ.
name TênXác định tên nút.
type button
reset
submitXác định kiểu nút
value textXác định giá trị khởi tạo của nút.

Quảng cáo

Các thuộc tính sự kiện

Thẻ này hỗ trợ tất cả các thuộc tính sự kiện được miêu tả trong chương: Tổng hợp sự kiện (Event) trong HTML

Trình duyệt hỗ trợ

ChromeFirefoxIEOperaSafari
CóCóCóCóCó

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile…. mới nhất của chúng tôi.

tong_hop_cac_the_html_co_ban.jsp