Thẻ button trong html – Freetuts

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng thẻ button trong HTML, đây là thẻ rất quan trọng trong cấu trúc form html.

test php

banquyen png

Bài viết này được đăng tại

freetuts.net

, không được copy dưới mọi hình thức.

Thẻ button sẽ tạo ra một nút bấm, nó không tạo ra một hành động submit form như thẻ input. Vì vậy, ta thường sử dụng kết hợp với Javascript để tạo ra các hành động theo yêu cầu của bài toán.

Trong cặp thẻ <button></button>, người dùng có thể đặt nội dung là một đoạn văn bản hoặc một hình ảnh. Đây là điểm khác nhau giữa thẻ button và thẻ input có type = button.

1. Cách sử dụng thẻ

button trong HTML

Ví dụ: tạo nút bấm để show ra lời chào khi click.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Code

RUN

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</title>
    <meta charset="utf-8">
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>

    <button type="button" onclick="alert('Hello Freetuts.net!')" >
      Click để in ra lời chào freetuts
    </button>
  </body>
</html>

Trong ví dụ trên mình tạo sự kiện onclick cho thẻ button để khi nút được click sẽ alert ra dòng text ‘Hello world!’.

2. Thuộc tính của thẻ button trong html

Dưới đây là một số thuộc tính thường sử dụng nhất.

 • autofocus – tự động focus vào thẻ khi tải xong trang.
 • type – sẽ quy điinh kiểu của nút, bao gồm: submit, reset, button.
 • name – tên của nút.
 • disabled – nút có bị vô hiệu hóa hay không.

Ví dụ: sử dụng thuộc tính type để tạo nút reset dữ liệu đã nhập.

Code

RUN

<form>
  <input type="text" name="username">
  <input type="text" name="email">
  <button type="reset">Reset</button>
</form>

Trình duyệt hỗ trợ:

 • Chrome
 • Firefox
 • IE
 • Safari
 • Opera

3. Thiết lập CSS cho thẻ button

Để thêm CSS cho button thì bạn có thể sử dụng hai cách:

 • Cách 1 là thêm thuộc tính style và viết CSS ngay bên trong.
 • Cách 2 là đặt cho thẻ input một class hoặc id, sau đó dựa vào thông tin này để tạo CSS.
<button class="color-red" id="btn" type="reset">Reset</button>
<style>
  button{
    color:red
  }
  .color-red{
    color:red
  }
  #btn{
    color:red
  }
</style>

Trong 3 cách trên thì bạn sử dụng cách nào cũng được.