Thẻ định dạng văn bản trong HTML, , , ,

Trong các bài viết trước Taimienphi.vn đã giới thiệu cho bạn các thuộc tính Style trong HTML, trong bài viết dưới đây Taimienphi.vn sẽ giới thiệu tiếp cho bạn các thẻ định dạng văn bản trong HTML nhé.

HTML bao gồm một số thẻ mà chúng ta có thể sử dụng để định dạng văn bản hiển thị trên các trang web, chẳng hạn như thẻ b để bôi đậm văn bản, thẻ i để định dạng văn bản in nghiêng, thẻ mark để đánh dấu đoạn văn bản, thẻ code để xác định đoạn văn bản mang ý nghĩa là các mã lệnh, thẻ ins để chèn đường gạch chân vào văn bản và thẻ del để xác định phần văn bản bị xóa.

The dinh dang van ban trong HTML

Thẻ định dạng văn bản trong HTML

Tham khảo tiếp bài viết dưới đây của Taimienphi.vn để tìm hiểu chi tiết các thẻ định dạng văn bản trong HTML.

Thẻ định dạng văn bản trong HTML

Lưu ý: mặc định thẻ strong thường được hiển thị trên trình duyệt là b, còn thẻ em được hiển thị là i. Tuy nhiên giữa các thẻ này có sự khác nhau.

1. Thẻ b và strong trong HTML

Cả thẻ b và thẻ strong trong HTML đều được sử dụng để hiển thị văn bản dưới dạng chữ bôi đậm. Tuy nhiên thẻ strong để nhấn mạnh nội dung đó là quan trọng, còn thẻ b được sử dụng chỉ để thu hút người đọc.

Ví dụ 1: Dưới đây là ví dụ minh họa thẻ b trong HTML:

the dinh dang van ban trong html

Kết quả trả về có dạng như dưới đây:

the dinh dang van ban trong html 2

Ví dụ 2: Ví dụ dưới đây minh họa cách sử dụng thẻ strong trong HTML:

the dinh dang van ban trong html 3

Kết quả trả về có dạng như dưới đây:

the dinh dang van ban trong html 4

2.  Thẻ em và thẻ i trong HTML

Tương tự, thẻ em và thẻ i đều hiển thị văn bản ở định dạng in nghiêng. Tuy nhiên thẻ em nhấn mạnh nội dung là quan trọng, còn thẻ i được sử dụng để đánh dấu văn bản, để dễ đọc hơn.

Ví dụ 1: Ví dụ dưới đây minh họa cách sử dụng thẻ i trong HTML:

the dinh dang van ban trong html 5

Kết quả trả về có dạng như dưới đây:

the dinh dang van ban trong html 6

Ví dụ 2: Ví dụ dưới đây minh họa cách sử dụng thẻ em trong HTML:

the dinh dang van ban trong html 7

Kết quả trả về có dạng như dưới đây:

the dinh dang van ban trong html 8

3. Phần tử small trong HTML

Phần tử small trong HTML xác định phần văn bản có kích thước nhỏ hơn.

Ví dụ: trong ví dụ dưới đây Taimienphi.vn sẽ minh họa cách sử dụng phần tử small trong HTML:

the dinh dang van ban trong html 9

Kết quả trả về có dạng như dưới đây:

the dinh dang van ban trong html 10

4. Phần tử mark trong HTML

Phần tử mark trong HTML để xác định văn bản được đánh dấu, làm nổi bật.

Ví dụ: Tham khảo ví dụ dưới đây để tìm hiểu cách sử dụng phần tử mark trong HTML:

the dinh dang van ban trong html 11

Kết quả trả về có dạng như dưới đây:

the dinh dang van ban trong html 12

5.  Phần tử del trong HTML

Phần tử del trong HTML được sử dụng để xác định phần văn bản bị xóa.

Ví dụ: Ví dụ dưới đây minh họa cách sử dụng phần tử del trong HTML:

the dinh dang van ban trong html 13

Kết quả trả về có dạng như dưới đây:

the dinh dang van ban trong html 14

6. Phần tử “ins” trong HTML

Phần tử “ins” trong HTML được sử dụng để xác định phần văn bản được chèn, thêm.

Ví dụ: Trong ví dụ dưới đây minh họa cách sử dụng phần tử “ins” trong HTML:

the dinh dang van ban trong html 15

Kết quả trả về có dạng như dưới đây:

the dinh dang van ban trong html 16

7.  Phần tử sub trong HTML

Phần tử sub trong HTML định dạng văn bản viết thấp xuống so với văn bản bình thường.

Ví dụ: Trong ví dụ dưới đây minh họa cách sử dụng phần tử sub trong HTML:

the dinh dang van ban trong html 17

Kết quả trả về có dạng như dưới đây:

the dinh dang van ban trong html 18

8.  Phần tử sup trong HTML

Phần tử sup trong HTML định dạng văn bản viết cao hơn so với văn bản bình thường.

Ví dụ: Trong ví dụ dưới đây minh họa cách sử dụng phần tử sup trong HTML:

the dinh dang van ban trong html 19

Kết quả trả về có dạng như dưới đây:

the dinh dang van ban trong html 20

9. Các thẻ định dạng văn bản trong HTML

Dưới đây là bảng danh sách các thẻ định dạng văn bản trong HTML:

the dinh dang van ban trong html 21

Thẻ Mô tả

b Xác định văn bản được bôi đậm.
em Nhấn mạnh nội dung là quan trọng.
i Xác định văn bản định dạng in nghiêng.
small Xác định văn bản được định dạng nhỏ hơn.
strong Xác định văn bản quan trọng.
sub Định dạng văn bản viết thấp hơn so với văn bản bình thường.
sup Định dạng văn bản viết cao hơn so với văn bản bình thường.
ins Xác định văn bản được chèn.
del Xác định văn bản bị xóa.
mark Xác định văn bản được đánh dấu.

Bài viết trên đây Taimienphi.vn vừa giới thiệu cho bạn các thẻ định dạng văn bản trong HTML. Trong bài viết tiếp theo Taimienphi.vn sẽ giới thiệu tiếp cho bạn thẻ quote, trích dẫn trong HTML.

https://thuthuat.taimienphi.vn/the-dinh-dang-van-ban-trong-html-49889n.aspx
Ngoài ra nếu có bất kỳ thắc mắc hoặc câu hỏi nào cần giải đáp như Thuộc tính Style trong HTML là gì?, bạn đọc có thể để lại ý kiến của mình trong phần bình luận bên dưới bài viết nhé.