Thêm hoặc sửa một macro cho một điều khiển trên trang tính

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể tự động hóa điều khiển biểu mẫu hoặc điều khiển ActiveX bằng cách thực hiện các thao tác sau:

  • Thực hiện một hành động hoặc hoạt động khi người dùng bấm vào điều khiển biểu mẫu bằng cách gán macro cho nó.

  • Chạy mã Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) để xử lý bất kỳ sự kiện nào xảy ra khi người dùng tương tác với điều khiển ActiveX.

Để biết thêm thông tin về cách tạo macro, hãy xem tạo hoặc xóa macro.