Thuộc tính font-weight trong CSS

Thuộc tính font-weight trong CSS

Thuộc tính font-weight trong CSS giúp bạn xác định độ đậm của chữ cái xuất hiện trong phần tử.

Thuộc tính font-weight có thể nhận giá trị:

 • 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 và 900: các giá trị số này xác định độ đậm của chữ cái, từ độ đậm ít nhất đến đậm nhất. Trong đó, giá trị 400 là tương đương với giá trị normal, giá trị 700 là tương đương với giá trị bold.

 • normal: giá trị mặc định, tương đương với khi xác định là 400.

 • bold: giá trị tương đương với khi xác định là 700.

 • bolder: các chữ cái trong phần tử này sẽ đậm hơn các chữ cái trong phần tử cha.

 • lighter: các chữ cái trong phần tử cha sẽ đậm hơn các chữ cái trong phần tử này.

Thuộc tính font-weight có thể áp dụng cho:

Tất cả các phần tử HTML.

Cú pháp thuộc tính font-weight trong DOM

object.style.fontWeight = "900";

Quảng cáo

Ví dụ thuộc tính font-weight trong CSS

Bạn theo dõi ví dụ sau để thấy cách sử dụng của thuộc tính font-weight trong CSS:

<html>
  <head>
  </head>
  <body>
   <p style="font-weight:bold;">
   Doan van nay duoc hien thi duoi dang in dam.
   </p>
   
   <p style="font-weight:bolder;">
   Doan van nay duoc hien thi duoi dang in dam hon.
   </p>
   
   <p style="font-weight:500;">
   Doan van nay co Font Weight la 500.
   </p>
  </body>
</html> 

Kết quả là:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile…. mới nhất của chúng tôi.