Cách sử dụng tính năng Tiết kiệm Cố định của Binance | Binance

Video hướng dẫn

Tiết kiệm Cố định của Binance là một trong những loại sản phẩm kinh tế tài chính mà chúng tôi cung ứng nhằm mục đích ngày càng tăng gia tài tiền mã hóa của bạn. Bạn hoàn toàn có thể ĐK sử dụng loại sản phẩm bất kể khi nào và kiếm thu nhập thụ động từ gia tài của mình .

1. Đăng nhập vào tài khoản Binance của bạn. Nhấp vào [Tài chính] rồi chọn [Binance Earn] trong trình đơn thả xuống.

2. Cuộn xuống [Tiết kiệm] rồi nhấp vào [Xem thêm] hoặc bạn có thể truy cập trực tiếp

tại đây

.

3. Nhấp vào [Tiết kiệm Cố định] để chuyển đến trang Tiết kiệm Cố định. Tại đây bạn có thể xem lãi suất hàng năm và kỳ hạn cố định của từng loại tài sản.

4. Chọn thời hạn của tài sản rồi nhấp vào [Chuyển tiền]. Hệ thống sẽ yêu cầu bạn xác nhận thông tin đăng ký. Sau khi bạn đã nhập số lượng lô, hệ thống sẽ tự động tính số tiền lãi mà bạn dự kiến sẽ nhận được vào ngày hoàn trả.

  • Đồng coin : loại gia tài bạn đang ĐK
  • Thời hạn hoạt động giải trí : thời lượng của gói ĐK
  • Số lượng lô : số lượng gia tài mà bạn muốn ĐK ( tối thiểu 1 lô )
  • Tiền lãi/lô (lãi suất hàng năm): số tiền lãi dự kiến và lãi suất hàng năm được tính toán dựa trên đồng coin và thời hạn bạn chọn

  • Giới hạn cá thể tối đa : số lượng lô tối đa cho mỗi người dùng
  • Ngày có hiệu lực thực thi hiện hành : ngày gia tài của bạn khởi đầu được tính lãi
  • Ngày hoàn trả : ngày bạn hoàn toàn có thể rút gia tài
  • Tiền lãi dự kiến : số tiền lãi mà bạn dự kiến nhận được từ gói ĐK
  • Tự động gia hạn với gói Tiết kiệm Linh hoạt : bạn hoàn toàn có thể chọn tự động hóa ĐK gói Tiết kiệm Linh hoạt vào ngày hoàn trả bằng cách sử dụng tiền gốc và tiền lãi bạn nhận được từ gói Tiết kiệm Cố định

Trước khi bạn nhấp vào [Xác nhận chuyển tiền], vui lòng đảm bảo bạn có đủ tiền trong Ví Spot.

5. Sau khi xác nhận, mạng lưới hệ thống sẽ chuyển gia tài của bạn từ Ví Spot sang Ví Earn. Bạn hoàn toàn có thể xem lịch sử dân tộc ĐK bằng cách nhấp vào

[Tài khoản]

.

6. Vào ngày hoàn trả, tài sản đã khóa cùng lãi suất sẽ tự động được rút và hoàn trả về Ví Spot của bạn. Bạn có thể kiểm tra số dư tài sản trong Ví Spot.

Gói Tiết kiệm Cố định cũng tương hỗ “

Chuyển đổi tài sản Tiết kiệm Cố định thành tài sản Tiết kiệm Linh hoạt

” .