TỔNG HỢP 101 CÁCH ĐẶT CÂU NGHI VẤN TIẾNG ANH

1. Câu nghi vấn tiếng Anh là gì?

Câu nghi vấn hay câu hỏi (Interrogative Sentences) là các câu được sử dụng để hỏi thông tin về 1 người, sự vật hoặc sự việc nào đó. Câu nghi vấn kết thúc bằng dấu hỏi “?” và thường lên giọng khi nói.

Ngoài mục đích cơ bản là để hỏi, câu nghi vấn còn được dùng để bày tỏ thái độ, cảm xúc của người nói hay đưa ra các lời mời, đề nghị, … Trong tiếng Anh giao tiếp thực tế, người bản ngữ dùng nhiều câu nghi vấn giúp cuộc trò chuyện tự nhiên hơn.

Có 4 loại câu nghi vấn cơ bản nhất trong tiếng Anh là

– Câu nghi vấn có dùng từ để hỏi, Wh- Question

– Câu nghi vấn Yes/No, Yes/No Question 

– Câu nghi vấn dạng lựa chọn

– Câu hỏi đuôi, Tag Question

Ví dụ:

– What time will John come pick you up? Mấy giờ thì John sẽ qua đón bạn?

– Have you ever been to the Netherlands in winter? Bạn đã từng tới Hà Lan vào mùa đông chưa?

– Which color do you want for your birthday cake? Bạn muốn chọn màu nào cho bánh sinh nhật của mình?

– You forgot my shirt in the dryer, didn’t you? Cậu để quên cái áo của tôi trong máy sấy rồi phải không?

null

2. Cách đặt câu nghi vấn tiếng Anh

2.1. Cách đặt câu nghi vấn dùng từ để hỏi

Đúng như tên gọi của nó, dạng câu nghi vấn này sẽ chứa các từ để hỏi như Who, What, When, Why, Where, How. Công thức chung là:

Từ để hỏi + trợ động từ + S + V …?

Trợ động từ được sử dụng sẽ phụ thuộc vào thì và chủ ngữ của câu. Xem các ví dụ sau để hiểu rõ hơn:

What is the signature food of Thailand? Món ăn đặc trưng của Thái Lan là gì vậy?

Who will you travel with? Ai sẽ là người sẽ đi du lịch cùng bạn thế?

When was the laptop invented? Máy tính xách tay được phát minh ra khi nào vậy?

Why haven’t you asked Timmy out yet? Tại sao bạn vẫn chưa rủ Timmy đi chơi thế?

– Hey Andy, where did you leave my car keys? Bạn để chìa khóa xe ô tô của tôi ở đâu thế hả Andy?

How do you know Helen so well? Làm thế nào mà bạn biết rõ về Helen quá vậy?

null

=> CÂU NGHI VẤN TRONG TIẾNG ANH : 4 CẤU TRÚC BẠN KHÔNG THỂ BỎ QUA

2.2. Cách đặt câu nghi vấn dạng Yes/No

Để tạo câu hỏi Yes/No, thay vì sử dụng từ để hỏi Wh-, ta dùng trực tiếp trợ động từ của câu. Công thức chung là:

Trợ động từ + S + V …?

Trợ động từ được sử dụng sẽ phụ thuộc vào thì và chủ ngữ của câu. Trợ động từ ở đây bao gồm cả Do/does/did/have/had/will/shall và các động từ khuyết thiếu (Modal Verbs) như Can/could/may/might/…

Câu trả lời sẽ có dạng: Yes/No + S + trợ động từ + …

Ví dụ: 

– Do you know how to open this mystery box? → Yes, I do!

Bạn biết cách mở cái hộp bí mật này không? Tôi biết!

 

– Could you help me find my parents? I’m lost. → Yes, of course!

Chú có thể giúp cháu tìm bố mẹ được không ạ? Cháu bị lạc. Tất nhiên rồi!

– Are you free tonight? Let’s play some video games. → Yes, I’d love to!

Tối nay bạn rảnh không? Mình cùng chơi game đi. Ồ, tôi thích lắm!

CÁCH ĐẶT CÂU HỎI TIẾNG ANH ĐƠN GIẢN VÀ DỄ NHỚ TRONG GIAO TIẾP – Học tiếng Anh Online (Trực tuyến)

2.3. Cách đặt câu nghi vấn dạng lựa chọn

Các câu hỏi dạng này thường mang ý chọn 1 trong 2 hoặc 1 trong nhiều sự vật khác nhau. Trong câu sẽ có sự xuất hiện của 2 đối tượng trở lên và thường nối với nhau bằng từ “or” (hoặc/hay). 

Ví dụ:

– Would you like juice or boba milk tea? Bạn muốn uống nước ép hoa quả hay là trà sữa?

– Who do you like more, Jim or Tim? Bạn thích ai hơn, Jim hay Tim?

– Are you an intern or a full time worker? Bạn là thực tập sinh hay nhân viên chính thức thế?

2.4. Cách đặt câu hỏi đuôi

Câu hỏi đuôi, Tag Question bao gồm 2 mệnh đề: mệnh đề chính chứa thông tin, mệnh đề sau là phần đuôi chứa câu hỏi. 2 phần này thường được phân tách bằng dấu phẩy “,” khi viết. 

Mệnh đề chính và phần đuôi sẽ có ý nghĩa trái ngược nhau: khẳng định – phủ định; phủ định – khẳng định. Công thức cơ bản như sau:

Mệnh đề chính, trợ động từ (+ not) + S?

Ví dụ:

– Stephen likes watching TV, doesn’t he? Stephen thích xem TV, phải không?

– They don’t know that I am here, do they? Họ không biết tôi đang ở đây, có phải vậy không?

– I should follow all her instructions, shouldn’t I? Tôi nên nghe theo mọi chỉ dẫn của cô ấy, phải vậy không?

null

3. Bài tập về câu nghi vấn tiếng Anh và đáp án

Viết câu hỏi tương ứng cho các câu sau, sử dụng từ gợi ý.

 1. My boss’s name is Mr. Potter. (What)

 1. I live in a small house in the suburbs. (Where)

 1. My birthday is on October 22nd 2003. (When)

 1. Amber chose the most expensive dish on the menu. (What)

 1. I was born in a hospital in Quang Ninh. (Where)

 1. I like green better than blue. (Which

 2. They cost $60 in total. (How much)

 1. I’m feeling much better now, thanks for asking. (How)

 1. I bought the denim jacket because I liked it. (Why)

 1. I am a part time artist. (What)

Đáp án.

 1. What is your boss name?

 2. Where do you live?

 3. When is your birthday?

 4. What did Amber choose?

 5. Where was you born?

 6. Which one do you like better, green or blue?

 7. How much my items cost?

 8. How are you feeling now?

 9. Why did you buy the denim jacket?

 10. What do you do for a living?