Transient là gì? Đây là một thuật ngữ Kỹ thuật và công nghệ – Từ điển số

Transient là gì? Đây là một thuật ngữ Kỹ thuật và công nghệ . Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, hướng dẫn cách sử dụng Thuật ngữ Transient.

Thuật ngữ Transient

Transient là gì? Đây là một thuật ngữ Kỹ thuật và công nghệ

Transient là Tạm thời. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Transient – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Trong lập trình máy tính, trong Java đặc biệt, thoáng qua là một từ khóa được sử dụng để chỉ ra rằng một biến không nên được đăng. Theo mặc định, tất cả các biến trong một đối tượng có thể được tuần tự và do đó trở thành dai dẳng, nhưng nếu một biến cụ thể không đòi hỏi sự kiên trì vì lý do bất kỳ, từ khóa thoáng qua có thể được sử dụng để đánh dấu biến đó để nó không được đăng khi mã được biên dịch .

Thuật ngữ Transient

  • Transient là gì? Đây là một thuật ngữ Kỹ thuật và công nghệ có nghĩa là Transient là Tạm thời. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Transient – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.Độ phổ biến(Factor rating): 5/10Trong lập trình máy tính, trong Java đặc biệt, thoáng qua là một từ khóa được sử dụng để chỉ ra rằng một biến không nên được đăng. Theo mặc định, tất cả các biến trong một đối tượng có thể được tuần tự và do đó trở thành dai dẳng, nhưng nếu một biến cụ thể không đòi hỏi sự kiên trì vì lý do bất kỳ, từ khóa thoáng qua có thể được sử dụng để đánh dấu biến đó để nó không được đăng khi mã được biên dịch .
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực .

Đây là thông tin Thuật ngữ Transient theo chủ đề được cập nhập mới nhất năm 2022.

Thuật ngữ Transient

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về Thuật ngữ Transient. Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập.