Tự học PHP | Tính kế thừa trong PHP » Cafedev.vn

Nó là một khái niệm về việc truy cập các tính năng của một lớp này từ một lớp khác. Nếu chúng ta kế thừa các tính năng của lớp vào một lớp khác, chúng ta có thể truy cập vào cả hai thuộc tính của lớp. Chúng ta có thể mở rộng các tính năng của một lớp bằng cách sử dụng từ khóa ‘expand’.

 • Nó hỗ trợ khái niệm phân loại thứ bậc .
 • Thừa kế có ba loại, thừa kế đơn, đa cấp.
 • PHP chỉ hỗ trợ kế thừa đơn , trong đó một lớp chỉ có thể được dẫn xuất từ một ​​lớp cha duy nhất .
 • Chúng ta có thể mô phỏng đa kế thừa bằng cách sử dụng các interface.

ví dụ 1

<?php 
class a 
  { 
    function fun1() 
    { 
      echo "cafedev"; 
    } 
  } 
  class b extends a 
  { 
    function fun2() 
    { 
      echo "SSSIT"; 
    } 
  } 
  $obj= new b(); 
  $obj->fun1(); 
?> 

Đầu ra:

Ví dụ 2

<?php 
  class demo 
  { 
    public function display() 
    { 
      echo "example of inheritance "; 
    }   
  } 
  class demo1 extends demo 
  { 
    public function view() 
    { 
      echo "in php"; 
    }   
  } 
  $obj= new demo1(); 
  $obj->display(); 
  $obj->view(); 
?> 

Đầu ra:

Cài ứng dụng cafedev để dễ dàng cập nhật tin và học lập trình mọi lúc mọi nơi tại đây.

Tài liệu từ cafedev:

Nếu bạn thấy hay và hữu ích, bạn có thể tham gia các kênh sau của cafedev để nhận được nhiều hơn nữa:

Chào thân ái và quyết thắng!

Đăng ký kênh youtube để ủng hộ Cafedev nha các bạn, Thanks you!